Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 6. júla 2005 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Európska únia a Irak - rámec pre angažovanosť (rozprava)
 3.Afrika a výzvy globalizácie - Celosvetová akcia proti chudobe: urobiť chudobu vecou minulosti (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Ochrana cestujúcich v prípade zrážky *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach (hlasovanie)
  
4.3.Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II (hlasovanie)
  
4.4.Zriadenie Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok ***I (hlasovanie)
  
4.5.Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (hlasovanie)
  
4.6.Kohézny fond (hlasovanie)
  
4.7.Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I (hlasovanie)
  
4.8.Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I (hlasovanie)
  
4.9.Európsky sociálny fond ***I (hlasovanie)
  
4.10.Európsky fond rybného hospodárstva * (hlasovanie)
  
4.11.Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce ***I (hlasovanie)
  
4.12.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky ("RÍM II") ***I (hlasovanie)
  
4.13.Protokol EHS/OSN o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok * (hlasovanie)
  
4.14.Zmierovacie konanie (rozpočet 2006) (hlasovanie)
  
4.15.Úloha žien v Turecku (hlasovanie)
  
4.16.Európska únia a Irak - rámec pre angažovanosť (hlasovanie)
  
4.17.Celosvetová akcia proti chudobe: urobiť chudobu vecou minulosti (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy výsledkov hlasovania
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Budúcnosť Balkánu desať rokov po Srebrenici (rozprava)
 9.Vzťahy medzi Európskou úniou, Čínou a Taiwanom, ako aj bezpečnosť na Ďalekom východe (rozprava)
 10.Svet bez mín (rozprava)
 11.Hodina otázok (pre Radu)
 12.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 13.Dohoda o pridružení EÚ/Švajčiarsko: 1. Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (rozprava)
 14.Dôsledky poskytovania pôžičiek Európskeho spoločenstva v rozvojových krajinách (rozprava)
 15.Vykonávanie Akčného plánu Spoločenstva FLEGT (vymožiteľnosť lesného práva, správa a obchod) (rozprava)
 16.Klíring a zúčtovanie v Európskej únii (rozprava)
 17.Pokrok dosiahnutý pred pristúpením Bulharska a Rumunska na účely nasledujúcej správy o pokroku (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4011 kb) 
 
Zápisnica (142 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (805 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1414 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledky hlasovania (243 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (813 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia