Index 
Jegyzőkönyv
PDF 222kWORD 153k
2005. július 6., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Unió és Irak - Az Európai Unió szerepvállalásának kerete (vita)
 3.Afrika és a globalizáció kihívásai - Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység legyen a múltté (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Utasok védelme ütközés esetén *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.2.Elekromos és elektronikus készülékekben lévő veszélyes anyagok (szavazás)
  
4.3.Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága ***II (szavazás)
  
4.4.Szennyező anyagok kibocsátására és szállítására vonatkozó európai nyilvántartás létrehozása ***I (szavazás)
  
4.5.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (szavazás)
  
4.6.Kohéziós Alap (szavazás)
  
4.7.Európai Regionális Fejlesztési Alap ***I (szavazás)
  
4.8.Európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) létrehozása ***I (szavazás)
  
4.9.Európai Szociális Alap ***I (szavazás)
  
4.10.Európai Halászati Alap * (szavazás)
  
4.11.A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavállalás terén ***I (szavazás)
  
4.12.Szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jog ("Róma II") ***I (szavazás)
  
4.13.Az ENSZ-EGB jegyzőkönyve a szennyezőanyag-kibocsátás és szállítás nyilvántartásairól * (szavazás)
  
4.14.Egyeztető eljárás (2006-os költségvetés) (szavazás)
  
4.15.A nők szerepe Törökországban (szavazás)
  
4.16.Az Európai Unió és Irak - Az Európai Unió szerepvállalásának kerete (szavazás)
  
4.17.Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység legyen a múltté (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.A szavazatok helyesbítései
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.A Balkán jövője tíz évvel Szrebrenica után (vita)
 9.Kapcsolatok az Európai Unió, Kína és Tajvan között, valamint a biztonság a Távol-Keleten (vita)
 10.Taposóaknák nélküli világ (vita)
 11.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 12.Kérelem a parlamenti mentelmi jog érvényesítésére
 13.Megállapodás a Svájci Államszövetség és az EU között: 1. a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása, 2. schengeni vívmányok * (vita)
 14.Az Európai Közösség hitelezési tevékenységének hatása a fejlődő országokban (vita)
 15.A FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) közösségi cselekvési terv végrehajtása (vita)
 16.Egyenlegek elszámolása és kiegyenlítése az Európai Unióban (vita)
 17.A választások utáni helyzet Bulgáriában - Bulgária és Románia által elért haladás a csatlakozás útján a következő, haladásról szóló jelentés fényében (vita)
 18.A következő ülés napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. Az Európai Unió és Irak - Az Európai Unió szerepvállalásának kerete (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió és Irak - Az Európai Unió szerepvállalásának kerete (2004/2168(INI)) - Külügyi Bizottság. Előadó: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

Giorgos Dimitrakopoulos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jack Straw (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Luisa Morgantini (a DEVE bizottság véleményének előadója), Daniel Caspary (az INTA bizottság véleményének előadója), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cecilia Malmström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Joost Lagendijk, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (az AFET bizottság elnöke), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner és Jack Straw.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.06-i jegyzőkönyv 4.16. pont .


ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

3. Afrika és a globalizáció kihívásai - Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység legyen a múltté (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Afrika és a globalizáció kihívásai

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Luisa Morgantini, a Tanácshoz: Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység váljék emlékké (B6-0248/2005)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Luisa Morgantini, a Bizottsághoz: Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység váljék emlékké (B6-0249/2005).

Jack Straw (a Tanács soros elnöke) és Louis Michel (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Luisa Morgantini kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Felszólal: Maria Martens, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI
alelnök

Felszólal: Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann és Martin Schulz.

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

Felszólal: Hilary Benn (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Martin Schulz, aki a plenáris ülésteremben tapasztalható állandó morajlás miatt kéri, hogy a jövőben tíz perces felfüggesztést írjanak elő a szavazások órája előtt, lehetővé téve az utolsó felszólalók számára, hogy nyugalomban fejezhessék be a felszólalásukat. Az elnök arra kéri a képviselőket, üljenek le és maradjanak csendben, és a teremőröket utasítja, hogy vezessék ki a sorok között mászkálókat.

Felszólal: Charles Tannock az elnök kéréséről.

Felszólal: Louis Michel és Alessandra Mussolini (az elnök megvonja tőle a szót, mert nem ügyrendi kérdésben szólalna fel).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

- Maria Martens és John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a szegénység elleni világméretű fellépésről: a szegénység legyen a múlté (B6-0398/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a szegénység elleni világméretű fellépésről: a szegénység legyen a múlté (B6-0402/2005);

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert és Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre (B6-0403/2005);

- Fiona Hall, Thierry Cornillet és Danutė Budreikaitė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: számoljuk fel a szegénységet (B6-0406/2005);

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az éhség és a szegénység elleni fellépésről (B6-0407/2005);

- Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: számoljuk fel a szegénységet (B6-0410/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.06-i jegyzőkönyv 4.17. pont .


ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú mellékletben találhatók.


4.1. Utasok védelme ütközés esetén *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek utasainak frontális ütközéssel szemben nyújtott védelméről, a gépjárművek jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekről szóló 94. számú rendeletéhez, valamint a gépjárművek utasainak oldalsó ütközéssel szemben nyújtott védelméről, a gépjárművek jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekről szóló 95. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0672/7590/2005– C6 0209/2004 – 2004/0243(AVC)) - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0273)

A Parlament hozzájárulását adja.


4.2. Elekromos és elektronikus készülékekben lévő veszélyes anyagok (szavazás)

Az Eljárási Szabályzat 81. cikkének megfelelően az ENVI bizottság által benyújtott, állásfoglalásra irányuló indítvány, a Bizottságnak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a technikai fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatáról (B6-0392/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0274)

°
° ° °

Alfonso Andria kéri, hogy a strukturális alapokra vonatkozó csomag részét képező jelentésekről tartott szavazásokat csoportosítsák, és ennek megfelelően a saját jelentéséről tartandó szavazást ütemezzék át (az elnök úgy dönt, hogy helyt ad a kérésnek).


4.3. Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Jogi Bizottság. Előadó: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 3. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Felszólal: Michel Rocard (előadó).

Elutasítva

A jogi aktust nem fogadták el.

(Jogalkotási állásfoglalás a közös álláspont elutasításáról: (P6_TA(2005)0275)

Felszólalások a szavazásról:

Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ajánlás második olvasatban történő elutasításáról, és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja), aki vállalja, hogy a Parlamenttel megvizsgálja a követendő eljárást.


4.4. Szennyező anyagok kibocsátására és szállítására vonatkozó európai nyilvántartás létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Johannes Blokland az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0276)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0276)


4.5. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (szavazás)

Időközi jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0277)

Felszólalások a szavazásról:

Az előadó szóbeli módosító javaslatokat tett a 27. és a 39. módosításhoz, amelyeket elfogadtak.


4.6. Kohéziós Alap (szavazás)

Időközi jelentés a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0278)


4.7. Európai Regionális Fejlesztési Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0279)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0279)

Felszólalások a szavazásról:

Az előadó pontosítja a PSE képviselőcsoportnak a 118. módosítással kapcsolatos álláspontját.


4.8. Európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés egy európai, határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0280)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0280)


4.9. Európai Szociális Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0281)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Rosa Miguélez Ramos kéri, hogy ebben a szzakaszban szavazzanak a David Casa-jelentésről (A6-0217/2005), a Strukturális Alapokról szóló szavazás átcsoportosítása érdekében (az elnök helyt ad kérésnek).


4.10. Európai Halászati Alap * (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Alapról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Halászati Bizottság. Előadó: David Casa (A6-0217/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0282)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0282)


4.11. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavállalás terén ***I (szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak számára a foglalkoztatás és a hivatás területén biztosított esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatáról (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0283)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0283)


4.12. Szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jog ("Róma II") ***I (szavazás)

Jelentés a szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról („Róma II”) (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0284)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0284)

Felszólalások a szavazásról:

Az előadó szóbeli módosító javaslatokat tett a 26. és 27. cikkekhez, amelyeket elfogadtak.


4.13. Az ENSZ-EGB jegyzőkönyve a szennyezőanyag-kibocsátás és szállítás nyilvántartásairól * (szavazás)

Jelentés az ENSZ-EGB szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének az Európai Közösség részéről történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0285)


4.14. Egyeztető eljárás (2006-os költségvetés) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi költségvetési egyeztetési eljárással kapcsolatos megbízásról a Tanács első olvasata előtt (2005/2080(BUD)) - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(Egyszerű többség)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0286)


4.15. A nők szerepe Törökországban (szavazás)

Jelentés a nőknek a török társadalmi, gazdasági és politikai életben betöltött szerepéről (2004/2215(INI)) - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0287)

Felszólalások a szavazásról:

Az előadó szóbeli módosító javaslatot tett a 3. módosításhoz, amelyet nem fogadtak el, mert több mint 37 képviselő foglalt állást a figyelembevételével szemben.


4.16. Az Európai Unió és Irak - Az Európai Unió szerepvállalásának kerete (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió és Irak - Az Európai Unió szerepvállalásának kerete (2004/2168(INI)) - Külügyi Bizottság. Előadó: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0288)

Felszólalások a szavazásról:

Az előadó szóbeli módosító javaslatokat tett a 4. módosításhoz és a (Ba) preambulumbekezdéshez, amelyeket elfogadtak.

°
° ° °

Felszólal: Reinhard Rack, aki a szavazások hosszúságát nehezményezi.

Az elnök bejelenti, hogy a 2012. évi olimpiai játékokat rendező város London lesz.

Felszólal: Timothy Kirkhope, aki méltatja a többi jelölt város érdemeit.


4.17. Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység legyen a múltté (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 és B6-0410/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: RC-B6-0398/2005

(amely a B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 és B6-0410/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Maria Martens, John Bowis és Fernando Fernández Martín, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock és Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Thierry Cornillet és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken és Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer és Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2005)0289)

Felszólalások a szavazásról:

Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatokat tett a 2. módosításhoz és az (A) preambulumbekezdéshez, amelyeket elfogadtak.

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt, aki a szavazások hosszúságát nehezményezi, és kéri a megszabott időbeosztás tiszteletben tartását.


ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
alelnök

5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Michel Rocard -jelentés - A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary és Sarah Ludford

Emine Bozkurt -jelentés - A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Giovanni Claudio Fava -jelentés - A6-0184/2005, Alfonso Andria -jelentés - A6-0178/2005, Konstantinos Hatzidakis -jelentés - A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi


6. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Michel Rocard -jelentés - A6-0207/2005

- módosítások: 62, 65 és 71 (azonosak)

   mellette: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Johannes Blokland -jelentés - A6-0169/2005

- módosítás: 53

   mellette: Maria da Assunção Esteves

   ellene: Alain Lipietz

Konstantinos Hatzidakis -jelentés - A6-0177/2005

- módosítás: 28

   ellene: Edite Estrela

- módosítás: 56

   mellette: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

   ellene: Lissy Gröner

- módosítás: 31

   ellene: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

- módosítás: 15

   mellette: Anne Van Lancker

- módosítás: 16

   ellene: Jamila Madeira

- módosítás:17

   mellette: Karin Scheele

- módosítás: 57

   mellette: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- módosítás: 18

   ellene: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- módosítás: 59

   ellene: Hans-Peter Martin

- módosítás: 8

   ellene: Claude Turmes, Jamila Madeira

- módosítások: 6 és 48 (azonosak)

   ellene: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

- (38) bekezdés, 2. rész

   mellette: Hans-Peter Martin

- módosítás: 34

   ellene: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

- módosítás: 32

   mellette: Claude Turmes

- állásfoglalás (egészében)

   mellette: Richard Howitt

Alfonso Andria -jelentés - A6-0178/2005

- (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

   mellette: Alfonso Andria, Rosa Díez González

- módosítások: 1, 12 és 14 (azonosak)

   mellette: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

   ellene: Richard Corbett

- módosítás: 5

   mellette: Seán Ó Neachtain

- módosítások: 2, 13 és 15 (azonosak)

   ellene: Claude Turmes

Giovanni Claudio Fava -jelentés - A6-0184/2005

- módosítások: 110, 213, 124 és 126 (azonosak)

   ellene: Jamila Madeira

- módosított javaslat

   mellette: Othmar Karas

- jogalkotási állásfoglalás (egészében)

   mellette: Othmar Karas

Jan Olbrycht -jelentés - A6-0206/2005

- módosítás 43

   mellette: Emanuel Jardim Fernandes

David Casa -jelentés - A6-0217/2005

- módosítás: 171

   mellette: Linda McAvan

- módosított javaslat

   ellene: Glyn Ford

- módosítás: 174

   ellene: Karin Riis-Jørgensen

- jogalkotási állásfoglalás (egészében)

   mellette: Martin Schulz, Alexander Radwan

   ellene: Claude Moraes

Angelika Niebler -jelentés - A6-0176/2005

- módosítás: 46

   mellette: Hans-Peter Martin

Diana Wallis -jelentés - A6-0211/2005

- módosítás: 26, 1. rész

   mellette: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

- módosítás: 26, 2. rész

   mellette: Anna Hedh

   ellene: Jean-Marie Cavada

- módosítás: 26, 3. rész

   mellette: Anna Hedh

   ellene: Jean-Marie Cavada

- módosítás: 24, 1. rész

   mellette: Jean-Marie Cavada

- módosítás: 24, 2. rész

   ellene: Jean-Louis Bourlanges

- módosítás 24, 3. rész

   ellene: Jean-Louis Bourlanges

Giovanni Pittella -jelentés - A6-0223/2005

- (10) bekezdés

   mellette: Catherine Stihler

   ellene: Bruno Gollnisch

Emine Bozkurt -jelentés - A6-0175/2005

- állásfoglalás (egészében)

   tartózkodás: Koenraad Dillen

Giorgos Dimitrakopoulos -jelentés - A6-0198/2005

- módosítás: 6

   mellette: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

   ellene: Avril Doyle

   tartózkodás: Linda McAvan

- módosítás: 7

   mellette: Claude Turmes, Alain Lamassoure

   ellene: Richard Corbett

- módosítás: 1

   ellene: Anna Hedh

- módosítás: 29

   ellene: Christa Prets, Simon Busuttil

- módosítás: 2

   mellette: Claude Turmes

- módosítás: 10

   tartózkodás: Linda McAvan

- módosítás: 3

   mellette: Pervenche Berès

- állásfoglalás (egészében)

   tartózkodás: Edite Estrela

Világméretű felhívás a szegénység elleni fellépésre: a szegénység legyen a múltté - RC-B6-0398/2005

- módosítás: 3

   mellette: Louis Grech

- módosítás: 7

   ellene: Rainer Wieland

°
° ° °

Klaus-Heiner Lehne közli, hogy nem vett részt a Konstantinos Hatzidakis-, Giovanni Claudio Fava- és Alfonso Andria-jelentésekről tartott szavazásokon.

Kurt Joachim Lauk az Eljárási Szabályzat I. mellékletének megfelelően pénzügyi érdekekre vonatkozó nyilatkozatot tett, és nem vett részt a Michel Rocard-jelentésről tartott szavazásokon.

(A 14.15 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)


ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Dagmar Roth-Behrendt, aki a szavazások óráján az ülés elnöki teendőit látta el, közli, hogy nem vett részt a tegnapi szavazáson, de ha részt vett volna, ugyanúgy szavazott volna, mint a képviselőcsoportja.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. A Balkán jövője tíz évvel Szrebrenica után (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Balkán jövője tíz évvel Szrebrenica után

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Marc Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, független, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander és Olli Rehn

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach és Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szrebrenicáról tíz évvel a vérengzések után (B6-0395/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin és István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Balkán jövőjéről tíz évvel Szrebrenica után (B6-0397/2005);

- Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Balkán jövőjéről tíz évvel Szrebrenica után (B6-0401/2005);

- Brian Crowley, Adriana Poli Bortone és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Balkán jövőjéről tíz évvel Szrebrenica után (B6-0404/2005);

- Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer és Jonas Sjöstedt, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szrebrenicáról tíz évvel a vérengzések után (B6-0408/2005);

- Doris Pack, Elmar Brok és Anna Ibrisagic, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Balkán jövőjéről tíz évvel Szrebrenica után (B6-0409/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.6. pont .


ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ
alelnök

9. Kapcsolatok az Európai Unió, Kína és Tajvan között, valamint a biztonság a Távol-Keleten (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Kapcsolatok az Európai Unió, Kína és Tajvan között, valamint a biztonság a Távol-Keleten

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz..

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glyn Ford, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, független, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

- Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió, Kína és Tajvan közötti kapcsolatokról (B6-0394/2005);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström és István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió, Kína és Tajvan közötti kapcsolatokról (B6-0396/2005);

- Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az Európai Unió, Kína és Tajvan közötti kapcsolatokról (B6-0399/2005);

- Glyn Ford, Pasqualina Napoletano és Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió, Kína és Tajvan közötti kapcsolatokról (B6-0400/2005);

- Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer és Ursula Stenzel, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a biztonságról a Távol-Keleten (B6-0405/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.7. pont .


10. Taposóaknák nélküli világ (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Egy taposóaknák nélküli világ

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja)nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Geoffrey Van Orden, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Douglas Alexander.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

- Angelika Beer, Caroline Lucas és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a taposóaknák nélküli világról (B6-0414/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin és Philippe Morillon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a gyalogsági aknák nélküli világhoz vezető útról (B6-0423/2005);

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer és Adamos Adamou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a taposóaknák nélküli világról (B6-0425/2005);

- Geoffrey Van Orden és Karl von Wogau, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a gyalogsági aknákról (B6-0427/2005);

- Ana Maria Gomes és Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a taposóaknák nélküli világról (B6-0429/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a taposóaknák nélküli világról (B6-0440/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.8. pont .

(Az ülést 17.50 órakor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.05 órakor folytatják.)


ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
alelnök

11. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0247/2005).

1. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): A Parthenón márványai

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis és David Martin pótkérdéseire.

2. kérdés (Sajjad Karim): Kínzás meghatalmazásból

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Sajjad Karim pótkérdésére.

3. kérdés (Sarah Ludford): Terrorizmusellenes eszközök létrehozása a harmadik pillér keretében

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford pótkérdésére.

4. kérdés (Jonas Sjöstedt): Törökországban hozott határozat az "Egitim Sen" tanári szakszervezet ügyében

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Jonas Sjöstedt, David Martin és Åsa Westlund pótkérdéseire.

5. kérdés (Chris Davies): Ciprus

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Chris Davies pótkérdésére.

6. kérdés (Simon Coveney): Burma - Shan állam polgárainak emberi jogai

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness (a szerző helyettese) pótkérdésére.

7. kérdés (Claude Moraes): Kisebbségvédelem az Európai Unióban

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews és Charles Tannock pótkérdéseire.

8. kérdés (Robert Evans): Banki költségek

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Robert Evans és Mairead McGuinness pótkérdéseire.

9. kérdés (Paulo Casaca): Erőszakos cselekedetekre való felbujtás sugárzása európai köztulajdonú telekommunikációs eszközökkel

10. kérdés (Charles Tannock): Az Al Manar csatorna műsorainak sugárzása és az EU irányelveinek folyamatos megsértése

11. kérdés (Frédérique Ries): Az Al Manar csatorna

Douglas Alexander válaszol a kérdésekre, illetve Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries és Ryszard Czarnecki pótkérdéseire.

A 12. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

13. kérdés (James Hugh Allister): A külső fellépést célzó európai szolgálat

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve James Hugh Allister és Richard Corbett pótkérdéseire.

14. kérdés (Willy Meyer Pleite): A terrorizmus elleni harc keretében vállalt nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartása

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Willy Meyer Pleite pótkérdésére.

15. kérdés (Bill Newton Dunn): Közös nyomozati egységek

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Bill Newton Dunn pótkérdésére.

16. kérdés (David Martin): A G8 eredményei és következményei az európai intézményekre

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve David Martin és Gay Mitchell pótkérdéseire.

A 17. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

18. kérdés (Philip Bushill-Matthews): Irányelv a munkaidőről

Douglas Alexander válaszol Erna Hennicot-Schoepges pótkérdésére.

19. kérdés (Gay Mitchell): Eutanázia

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell pótkérdésére.

20. kérdés (Bernd Posselt): A togói helyzet

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt pótkérdésére.

21. kérdés (Panagiotis Beglitis): Ciprus és Málta részvétele az európai védelmi és biztonsági politikai eljárásokban

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Panagiotis Beglitis pótkérdésére.

22. kérdés (Jacek Protasiewicz): Az emberi jogok Kubában

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Bogusław Sonik (a szerző helyettese) pótkérdésére.

A 23-43. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.30 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)


ELNÖKSÉG: Luigi COCILOVO
alelnök

12. Kérelem a parlamenti mentelmi jog érvényesítésére

Giovanni Claudio Fava 2005.7.5-i dátummal írásbeli kérelmet nyújtott be az elnökséghez, amelyben indítványozza, hogy a Parlament az illetékes olasz hatóságoknál parlamenti mentelmi jogának fenntartása érdekében a palermói bíróság előtt folyamatban lévő bírósági eljárás kapcsán fellépjen.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


13. Megállapodás a Svájci Államszövetség és az EU között: 1. a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása, 2. schengeni vívmányok * (vita)

Jelentés 1. az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás Európai Közösség nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozatról szóló javaslatról
[13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS)]
2. az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[13054/2004 – COM(2004)0593 – C6 0241/2004 – 2004/0199(CNS)]
- Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Timothy Kirkhope előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karl von Wogau, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Carlos Coelho és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.3. pont .


14. Az Európai Közösség hitelezési tevékenységének hatása a fejlődő országokban (vita)

Jelentés az Európai Közösség hiteltevékenységének hatásáról a fejlődő országokban (2004/2213(INI)) - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Gabriele Zimmer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nirj Deva, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.9. pont .


15. A FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) közösségi cselekvési terv végrehajtása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) közösségi cselekvési terv végrehajtása

Louis Michel (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Chris Davies és Louis Michel.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján, az alábbi állásfoglalási indítványt nyújtották be:

- Anders Wijkman és John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock és Marie-Arlette Carlotti, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Chris Davies és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, Monica Frassoni és Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt és Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az Európai Parlament állásfoglalása az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtására, a kormányzásra és kereskedelemre irányuló EU cselekvési terv (FLEGT) végrehajtásának felgyorsításáról (B6-0412/2005)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.10. pont .


16. Egyenlegek elszámolása és kiegyenlítése az Európai Unióban (vita)

Jelentés az Európai Unióban történő elszámolásokról és kifizetésekről (2004/2185(INI)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

Piia-Noora Kauppi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Astrid Lulling, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ieke van den Burg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Benoît Hamon és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.11. pont .


17. A választások utáni helyzet Bulgáriában - Bulgária és Románia által elért haladás a csatlakozás útján a következő, haladásról szóló jelentés fényében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A választások utáni helyzet Bulgáriában - Bulgária és Románia által elért haladás a csatlakozás útján a következő, haladásról szóló jelentés fényében

Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon és Olli Rehn.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

- Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a bolgár és román parlamenti megfigyelők meghívásáról (B6-0443/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici és Alexandra Dobolyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozási folyamatáról (B6-0445/2005);

- Othmar Karas, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a bolgár és román megfigyelőkről (B6-0446/2005);

- Joost Lagendijk és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a választások utáni bulgáriai helyzetről, illetve a Bulgária és Románia által a következő országjelentésre való tekintettel elért fejlődésről szóló bizottsági nyilatkozatot követően (B6-0447/2005);

- André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bulgária és Románia csatlakozási folyamatáról (B6-0448/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.07.07-i jegyzőkönyv 9.12. pont .


18. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 357.481/OJJE).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat