Indiċi 
Minuti
PDF 224kWORD 145k
L-Erbgħa, 6 ta' Lulju 2005 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.L-Unjoni Ewropea u l-Iraq - Ftehim dwar l-Ingaġġ (dibattitu)
 3.Sitwazzjoni fl-Afrika - Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Protezzjoni ta' passiġġieri ta' vetturi fil-każ ta' ħabta *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (votazzjoni)
  
4.3.Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II (votazzjoni)
  
4.4.Ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar l-Emissjoni u t-Trasferiment ta' Sustanzi li Jniġġsu ***I (votazzjoni)
  
4.5.Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)
  
4.6.Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)
  
4.7.Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew ***I (votazzjoni)
  
4.8.Twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) ***I (votazzjoni)
  
4.9.Fond Soċjali Ewropew ***I (votazzjoni)
  
4.10.Fond Ewropew tas-Sajd * (votazzjoni)
  
4.11.Opportunitajiet indaqs u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u max-xogħol ***I (votazzjoni)
  
4.12.Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ("ROME II") ***I (votazzjoni)
  
4.13.Protokoll UN-ECE dwar it-tfigħ u t-trasferiment ta' sustanzi li jniġġsu * (votazzjoni)
  
4.14.Proċeduri ta' konċertazzjoni (baġit 2006) (votazzjoni)
  
4.15.Rwol tan-nisa fit-Turkija (votazzjoni)
  
4.16.L-Unjoni Ewropea u l-Iraq - Ftehim dwar l-Ingaġġ (votazzjoni)
  
4.17.Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni
 6.Korrezzjonijiet ta' vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica (dibattitu)
 9.Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurta' fil-Lvant (dibattitu)
 10.Dinja mingħajr mini (dibattitu)
 11.Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)
 12.Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari
 13.Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE/Żvizzera: 1. Acquis ta' Schengen, 2. Determinazzjoni ta' l-Istat responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn politiku * (dibattitu)
 14.L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (dibattitu)
 15.Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ) (dibattitu)
 16.Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 17.Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet - progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss. (dibattitu)
 18.Aġenda għas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. L-Unjoni Ewropea u l-Iraq - Ftehim dwar l-Ingaġġ (dibattitu)

Rapport L-Unjoni Ewropea u l-Iraq - Ftehim dwar l-Ingaġġ (2004/2168(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

Giorgos Dimitrakopoulos ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jack Straw (President tal-Kunsill fil-karika) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Luisa Morgantini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Daniel Caspary (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, Véronique De Keyser f'isem il-grupp PSE, Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE, Joost Lagendijk f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, u Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (chairman tal-kumitat AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner u Jack Straw.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.16 tal- Minuti ta' 06.07.2005 .


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

3. Sitwazzjoni fl-Afrika - Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni fl-Afrika

Mistoqsija orali magħmula minn Luisa Morgantini, lill-Kunsill: Appell Dinji għal Azzjoni kontra l-Faqar: L-Eliminazzjoni tal-Faqar (B6-0248/2005)

Mistoqsija orali magħmula minn Luisa Morgantini, lill-Kummissjoni: Appell Dinji għal Azzjoni kontra l-Faqar: L-Eliminazzjoni tal-Faqar (B6-0249/2005).

Jack Straw (President tal-Kunsill fil-karika) u Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Luisa Morgantini għamel il-mistoqsijiet orali.

Tkellem Maria Martens f'isem il-grupp PPE-DE.

IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi President

Tkellmu: Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Marie-Hélène Aubert f'isem il-grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-grupp IND/DEM, Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann u Martin Schulz.

IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

Tkellem Hilary Benn (President tal-Kunsill fil-karika).

Tkellem Martin Schulz, li, filwaqt li fakkar fl-istorbju li kien hemm fl-emiċiklu, talab li fil-futur ikun hemm sospensjoni ta' għaxar minuti qabel is-siegħa tal-votazzjoni biex l-aħħar kelliema fid-dibattitu jkunu jistgħu jitkellmu bil-kalma. Il-President talab lill-Membri biex joqogħdu bil-qiegħda u biex jisktu u talab lill-ushers biex jitfgħu 'l barra lil min jiċċirkola fil-passaġġi ta' bejn il-bankijiet.

Tkellem Charles Tannock fuq it-talba tal-President

Tkellmu: Louis Michel u Alessandra Mussolini (Il-President waqqafha milli titkellem għax ma kinitx qed titkellem skond ir-Regoli ta' Proċedura).

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108 (5):

- Maria Martens u John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-Appell Dinji għal Azzjoni kontra l-Faqar: L-Eliminazzjoni tal-Faqar (B6-0398/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, dwar l-Appell għal Azzjoni kontra l-Faqar: L-Eliminazzjoni tal-Faqar (B6-0402/2005);

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar azzjoni kontra l-faqar (B6-0403/2005);

- Fiona Hall, Thierry Cornillet u Danutė Budreikaitė f'isem il-grupp ALDE, dwar l-Appell Dinji għal Azzjoni kontra l-Faqar: L-Eliminazzjoni tal-Faqar (B6-0406/2005);

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro u Miguel Portas f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar azzjoni kontra l-ġuħ u l-faqar (B6-0407/2005);

- Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, dwar l-Appell Dinji għal Azzjoni kontra l-Faqar: L-Eliminazzjoni tal-Faqar (B6-0410/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.17 tal- Minuti ta' 06.07.2005 .


IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


4.1. Protezzjoni ta' passiġġieri ta' vetturi fil-każ ta' ħabta *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mar-Regolament Nru 94 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni ta' vetturi għal dak li hu l-ħarsien ta' passiġġieri fil-każ ta' ħabta minn quddiem u r-Regolament Nru 95 dwar disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni ta' vetturi għal dak li hu l-ħarsien ta' passiġġieri fil-każ ta' ħabta mill-ġenb (COM(2004)0672/7590/2005– C6 0209/2004 – 2004/0243(AVC)) - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0273)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


4.2. Sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (votazzjoni)

Proposta għal riżoluzzjoni mressqa skond l-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura mill-Kumitat ENVI, fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda biex l-Anness għad-Direttiva 2002/95EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjonijiet ta' l-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi f'tagħmir elettriku u elettroniku jiġi adattat għall-progress tekniku dwar proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda għar-raġunijiet biex l-Anness tad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjoni ta' l-użu ta' ċertu sustanzi perikolużi f'apparat elettriku u elettroniku jiġi adattat għall-progress tekniku (B6-0392/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0274)

°
° ° °

Alfonso Andria talab li l-votazzjonijiet fuq ir-rapporti fil-pakkett li jinkludi l-fondi strutturali jsiru f'daqqa u li għalhekk ir-rapport tiegħu jittieħed vot fuqu mal-bqija tal-pakkett (il-President qabel ma' din it-talba).


4.3. Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Posizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 3)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Tkellem Michel Rocard (rapporteur).

Rifjutata

L-att ma ġiex adottat.

Riżoluzzjoni leġiżlattiva li tirrifjuta l-pożizzjoni komuni: (P6_TA(2005)0275)

Tkellmu:

Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, u Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq ir-rifjut tal-pożizzjoni komuni u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni), li ntrabat li jaħdem mal-Parlament sabiex jiddeċiedi x'azzjoni għandu jieħu.


4.4. Ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar l-Emissjoni u t-Trasferiment ta' Sustanzi li Jniġġsu ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew għat-Tixrid u t-Trasferimenti ta' Aġenti ta' Tniġġis u emendi lid-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE (COM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Johannes Blokland għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0276)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0276)


4.5. Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf id-disposizzjonijiet ġenerali għall-Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0277)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emendi orali għall-Emenda 27 u Emenda 39 li ġew inkorporati.


4.6. Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf il-Fond ta' Koeżjoni (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0278)


4.7. Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0279)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0279)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ċċara l-pożizzjoni tal-Grupp PSE dwar l-Emenda 118.


4.8. Twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0280)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0280)


4.9. Fond Soċjali Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0281)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Tkellmet Rosa Miguélez Ramos li talbet li l-vot fuq ir-rapport ta' David Casa (A6-0217/2005) jittieħed dak il-ħin sabiex il-votazzjonijiet fuq il-fondi strutturali jsiru f'daqqa. (Il-President qabel ma' din it-talba).


4.10. Fond Ewropew tas-Sajd * (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill: Il-Fond Ewropew tas-Sajd (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: David Casa (A6-0217/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0282)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0282)


4.11. Opportunitajiet indaqs u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u max-xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' prinċipji għal opportunitajiet u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u max-xogħol (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0283)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0283)


4.12. Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ("ROME II") ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali
("ROME II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0284)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0284)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emenda orali għall-Artikoli 26 u 27, li ġiet inkorporata.


4.13. Protokoll UN-ECE dwar it-tfigħ u t-trasferiment ta' sustanzi li jniġġsu * (votazzjoni)

Rapport Proposta ta' deċiżjoni tal Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' Protokoll UN-ECE dwar it-tfigħ u t-trasferiment ta' sustanzi li jniġġsu (COM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0285)


4.14. Proċeduri ta' konċertazzjoni (baġit 2006) (votazzjoni)

Rapport Proċeduri ta' konċertazzjoni preċedenti l-ewwel qari tal-Kunsill (2005/2080(BUD)) - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0286)


4.15. Rwol tan-nisa fit-Turkija (votazzjoni)

Rapport L-irwol tan-nisa fit-Turkija fil-ħajja soċjali , ekonomika u politika (2004/2215(INI)) - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0287)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emenda orali għall-Emenda 3 li ma ġietx inkorporata billi kien hemm aktar minn 37 Membru li oġġezzjonaw.


4.16. L-Unjoni Ewropea u l-Iraq - Ftehim dwar l-Ingaġġ (votazzjoni)

Rapport L-Unjoni Ewropea u l-Iraq - Ftehim dwar l-Ingaġġ (2004/2168(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0288)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emendi orali għall-Emenda 4 u premessa Ba li ġew inkorporati.

°
° ° °

Tkellem Reinhard Rack li qal li l-ħin tal-votazzjoni qed jieħu fit-tul.

Il-President ħabbar li Londra kienet intgħażlet biex fiha jsiru l-Olimpijadi ta' l-2012.

Tkellem Timothy Kirkhope ta ġieħ lill-bliet l-oħra kandidati.


4.17. Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 u B6-0410/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0398/2005

(flokB6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 u B6-0410/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Maria Martens, John Bowis u Fernando Fernández Martín f'isem il-grupp PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock u Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE,
Thierry Cornillet u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2005)0289)

Tkellmu:

Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, li ressaq emendi orali għall-Emendia 2 u premessa A li ġew inkorporati.

°
° ° °

Tkellem Bernd Posselt wera l-fehma li l-ħin tal-votazzjoni kien ittawwal wisq u li l-iskedi stabbiliti għandhom jinżammu.


IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi President

5. Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Michel Rocard - A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary u Sarah Ludford

Rapport Emine Bozkurt - A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rapport Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005, Rapport Alfonso Andria - A6-0178/2005, Rapport Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi


6. Korrezzjonijiet ta' vot

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Rapport Michel Rocard - A6-0207/2005

emendi 62, 65 u 71 (identiċi)

favur: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Rapport Johannes Blokland - A6-0169/2005

emenda 53

favur: Maria da Assunção Esteves

kontra: Alain Lipietz

Rapport Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

emenda 28

kontra: Edite Estrela

emenda 56

favur: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

kontra: Lissy Gröner

emenda 31

kontra: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

emenda 15

favur: Anne Van Lancker

emenda 16

kontra: Jamila Madeira

emenda 17

favur: Karin Scheele

emenda 57

favur: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

emenda 18

kontra: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

emenda 59

kontra: Hans-Peter Martin

emenda 8

kontra: Claude Turmes, Jamila Madeira

emendi 6 et 48 (identiċi)

kontra: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

paragrafu 38, it-tieni parti

favur: Hans-Peter Martin

emenda 34

kontra: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

emenda 32

favur: Claude Turmes

riżoluzzjoni (test sħiħ)

favur: Richard Howitt

Rapport Alfonso Andria - A6-0178/2005

paragrafu 1, inċiż 3

favur: Alfonso Andria, Rosa Díez González

emendi 1, 12 u14 (identiċi)

favur: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

kontra: Richard Corbett

emenda 5

favur: Seán Ó Neachtain

emendi 2, 13 u 15 (identiċi)

kontra: Claude Turmes

Rapport Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005

emendi 110, 213, 124 u 126 (identiċi)

kontra: Jamila Madeira

proposta emendata

favur: Othmar Karas

riżoluzzjoni leġiżlattiva (test sħiħ)

favur: Othmar Karas

Rapport Jan Olbrycht - A6-0206/2005

emenda 43

favur: Emanuel Jardim Fernandes

Rapport David Casa - A6-0217/2005

emenda 171

favur: Linda McAvan

proposta emendata

kontra: Glyn Ford

emenda 174

kontra: Karin Riis-Jørgensen

riżoluzzjoni leġiżlattiva (test sħiħ)

favur: Martin Schulz, Alexander Radwan

kontra: Claude Moraes

Rapport Angelika Niebler - A6-0176/2005

emenda 46

favur: Hans-Peter Martin

Rapport Diana Wallis - A6-0211/2005

emenda 26, l-ewwel parti

favur: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

emenda 26, it-tieni parti

favur: Anna Hedh

kontra: Jean-Marie Cavada

emenda 26, it-tielet parti

favur: Anna Hedh

kontra: Jean-Marie Cavada

emenda 24, l-ewwel parti

favur: Jean-Marie Cavada

emenda 24, it-tieni parti

kontra: Jean-Louis Bourlanges

emenda 24, it-tielet parti

kontra: Jean-Louis Bourlanges

Rapport Giovanni Pittella - A6-0223/2005

paragrafu 10

favur: Catherine Stihler

kontra: Bruno Gollnisch

Rapport Emine Bozkurt - A6-0175/2005

riżoluzzjoni (test sħiħ)

astensjoni: Koenraad Dillen

Rapport Giorgos Dimitrakopoulos - A6-0198/2005

emenda 6

favur: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

kontra: Avril Doyle

astensjoni: Linda McAvan

emenda 7

favur: Claude Turmes, Alain Lamassoure

kontra: Richard Corbett

emenda 1

kontra: Anna Hedh

emenda 29

kontra: Christa Prets, Simon Busuttil

emenda 2

favur: Claude Turmes

emenda 10

astensjoni: Linda McAvan

emenda 3

favur: Pervenche Berès

riżoluzzjoni (test sħiħ)

astensjoni: Edite Estrela

Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat - RC-B6-0398/2005

emenda 3

favur: Louis Grech

emenda 7

kontra: Rainer Wieland

°
° ° °

Klaus-Heiner Lehne informa li ma kienx ħa sehem fil-votazzjonia fuq ir-rapporti Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava u Alfonso Andria.

Kurt Joachim Lauk għamel dikjarazzjoni ta' interess finanzjarju skond l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura u li ma kienx ħa sehem fil-votazzjoni fuq ir-rapport Michel Rocard.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )


IPPRESIEDA Janusz ONYSZKIEWICZ
Viċi President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dagmar Roth-Behrendt informa li hu ma kienx ha sehem fil-votazzjoni tal-bieraħ u qal li kien xtaq jivvota bħall-grupp tiegħu.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Doris Pack f'isem il-grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Ryszard Czarnecki Membru mhux affiljat, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander u Olli Rehn.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach u Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE, Dwar Srebrenika għaxar snin wara l-massakru (B6-0395/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin u István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, dwar il-futur tal-Balkani għaxar snin wara Srebrenika (B6-0397/2005);

- Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor f'isem il-grupp PSE, dwar Srebrenika, għaxar snin wara - Il-Futur tal-Balkani (B6-0401/2005);

- Brian Crowley, Adriana Poli Bortone u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, dwar l-għaxar anniversarju mill-istraġi ta' Srebrenika u l-futur tal-Balkani (B6-0404/2005);

- Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer u Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar Srebrenika, għaxar snin wara l-massakru (B6-0408/2005);

- Doris Pack, Elmar Brok u Anna Ibrisagic f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-għaxar anniversarju ta' Srebrenika (B6-0409/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


IPPRESIEDA Miroslav OUZKÝ
Viċi President

9. Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurta' fil-Lvant (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Relazzjonijiet bejn l'Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurta' fil-Lvant

Douglas Alexander Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Glyn Ford f'isem il-grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Fernand Le Rachinel Membru mhux affiljat, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander u Benita Ferrero-Waldner.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes u Helga Trüpel f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE, iċ-Ċina u t-Tajwan (B6-0394/2005);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström u István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE, iċ-Ċina u t-Tajwan (B6-0396/2005);

- Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE, iċ-Ċina u t-Tajwan (B6-0399/2005);

- Glyn Ford, Pasqualina Napoletano u Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, dwar is-sikurezza fil-Lvant Imbiegħed (B6-0400/2005);

- Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer u Ursula Stenzel f'isem il-grupp PPE-DE, dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE, iċ-Ċina u t-Tajwan u s-sikurezza fil-Lvant Imbiegħed (B6-0405/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


10. Dinja mingħajr mini (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Dinja mingħajr mini

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Geoffrey Van Orden f'isem il-grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE, Jelko Kacin f'isem il-grupp ALDE, Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE, u Douglas Alexander.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Angelika Beer, Caroline Lucas u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar dinja mingħajr mini (B6-0414/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin u Philippe Morillon f'isem il-grupp ALDE, dwar it-tema 'lejn dinja mingħajr mini antipersunal' (B6-0423/2005);

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer u Adamos Adamou f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar dinja mingħajr mini (B6-0425/2005);

- Geoffrey Van Orden u Karl von Wogau f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-mini ta' l-art kontra l-persunal (B6-0427/2005);

- Ana Maria Gomes u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, dwar dinja mingħajr mini ta' l-art (B6-0429/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, dwar dinja mingħajr mini ta' l-art (B6-0440/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.05 )


IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi President

11. Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0247/2005).

Mistoqsija 1 (Dimitrios Papadimoulis):

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis u David Martin.

Mistoqsija 2 (Sajjad Karim):

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sajjad Karim.

Mistoqsija 3 (Sarah Ludford):

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 4 (Jonas Sjöstedt):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jonas Sjöstedt, David Martin u Åsa Westlund.

Mistoqsija 5 (Chris Davies):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Chris Davies.

Mistoqsija 6 (Simon Coveney):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Mairead McGuinness (sostitut ta' l-awtur).

Mistoqsija 7 (Claude Moraes):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews u Charles Tannock.

Mistoqsija 8 (Robert Evans):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Robert Evans u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 9 (Paulo Casaca):

Mistoqsija 10 (Charles Tannock):

Mistoqsija 11 (Frédérique Ries):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries u Ryszard Czarnecki.

Il-mistoqsija 12 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 13 (James Hugh Allister):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' James Hugh Allister u Richard Corbett.

Mistoqsija 14 (Willy Meyer Pleite):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Willy Meyer Pleite.

Mistoqsija 15 (Bill Newton Dunn):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bill Newton Dunn.

Mistoqsija 16 (David Martin):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' David Martin u Gay Mitchell.

Il-mistoqsija 17 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 18 (Philip Bushill-Matthews):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija supplimentari ta' Erna Hennicot-Schoepges.

Mistoqsija 19 (Gay Mitchell):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Gay Mitchell.

Mistoqsija 20 (Bernd Posselt):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 21 (Panagiotis Beglitis):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Panagiotis Beglitis.

Mistoqsija 22 (Jacek Protasiewicz):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bogusław Sonik (sostitut ta' l-awtur).

Il-mistoqsijiet minn 23 sa 43 se jingħataw tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )


IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi President

12. Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Giovanni Claudio Fava kien ippreżenta talba bil-miktub lill-President fil-05.07.2005 sabiex il-Parlament jinterveni ma' l-awtoritajiet kompetenti Taljani għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari son fil-proċeduri legali li qed isiru fil-Qorti ta' Palerme.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI, skond l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura.


13. Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE/Żvizzera: 1. Acquis ta' Schengen, 2. Determinazzjoni ta' l-Istat responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn politiku * (dibattitu)

Rapport Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea tal-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen
[13054/2004 - COM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS)]
Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea tal-ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Iżvizzera dwar kriterji u mekkaniżmi li jwasslu għad-determinazzjoni ta' liema Stat huwa responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera
[13049/2004 – COM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Timothy Kirkhope ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Karl von Wogau f'isem il-grupp PPE-DE, Andreas Schwab, Carlos Coelho u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


14. L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (dibattitu)

Rapport L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (2004/2213(INI)) - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Gabriele Zimmer ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Nirj Deva f'isem il-grupp PPE-DE, Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, u Louis Michel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


15. Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ)

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-grupp PSE, u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE.

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi President

Tkellmu: Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Chris Davies u Louis Michel.

Proposta għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Anders Wijkman u John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock u Marie-Arlette Carlotti f'isem il-grupp PSE, Chris Davies u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Satu Hassi, Monica Frassoni u Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt u Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, Johannes Blokland, dwar l-implimentazzjoni iżjed mgħaġġla tal-pjan ta' azzjoni ta' l-UE rigward l-applikazzjoni, il-governanza u l-kummerċ fis-settur forestali (FLEGT) (B6-0412/2005)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


16. Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (2004/2185(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

Tkellem Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni).

Piia-Noora Kauppi ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Astrid Lulling f'isem il-grupp PPE-DE, Ieke van den Burg f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Benoît Hamon u Louis Michel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


17. Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet - progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss. (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet - progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Othmar Karas f'isem il-grupp PPE-DE, Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, Milan Horáček f'isem il-grupp Verts/ALE, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon u Olli Rehn.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, fuq l-għoti ta' merħba lill-osservaturi mill-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0443/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici u Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, fuq il-proċess tas-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0445/2005);

- Othmar Karas f'isem il-grupp PPE-DE, fuq osservaturi mill-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0446/2005);

- Joost Lagendijk u Rebecca Harms f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet u l-progress li sar mill-Bulgarija u r-Rumanija fil-kuntest tar-rapport ta' progress li jmiss (B6-0447/2005);

- André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, fuq il-proċess tas-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0448/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.12 tal- Minuti ta' 07.07.2005 .


18. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 357.481/OJJE).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza