Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2213(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0183/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0183/2005

Συζήτηση :

PV 06/07/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2005 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0299

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

9.9. Αντίκτυπος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2004/2213(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0299)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου