Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0415/2005

Keskustelut :

PV 07/07/2005 - 16

Äänestykset :

PV 07/07/2005 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg

16. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 5.7.2005, kohta 5 )

I. ZIMBABWE

Päätöslauselmaesitykset B6-0416/2005, B6-0421/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0434/2005, B6-0439/2005 ja B6-0442/2005

Margrete Auken, Elizabeth Lynne, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden ja Bastiaan Belder esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-DE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Louis Michel (komission jäsen) ja Geoffrey Van Orden keskustelun kulusta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys :istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 16.1.


II. LAPSILLA KÄYTÄVÄ KAUPPA GUATEMALASSA

Päätöslauselmaesitykset B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ja B6-0438/2005

Raül Romeva i Rueda, Elizabeth Lynne, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Erik Meijer ja Fernando Fernández Martín esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja Louis Michel (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 16.2.

III. IHMISOIKEUDET ETIOPIASSA

Päätöslauselmaesitykset B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ja B6-0441/2005

Raül Romeva i Rueda, Marios Matsakis ja Euroopan unionin Etiopian vaalitarkkailijaryhmän johtaja Ana Maria Gomes sekä Jaromír Kohlíček ja Bernd Posselt esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ryszard Czarnecki ja Louis Michel (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 16.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö