Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0415/2005

Debatter :

PV 07/07/2005 - 16

Omröstningar :

PV 07/07/2005 - 18.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg

16. Debatt om fall av kränkning av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 5 i protokollet av den 05.07.2005).

I. ZIMBABWE

Resolutionsförslag B6-0416/2005, B6-0421/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0434/2005, B6-0439/2005 och B6-0442/2005

Margrete Auken, Elizabeth Lynne, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden och Bastiaan Belder presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-DE-gruppen, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Louis Michel (ledamot av kommissionen) och Geoffrey Van Orden yttrade sig om hur debatten förlöpte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 07.07.2005.


II. BEHANDLINGEN AV BARN I GUATEMALA

Resolutionsförslag B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 och B6-0438/2005

Raül Romeva i Rueda, Elizabeth Lynne, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Erik Meijer och Fernando Fernández Martín presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 07.07.2005.

III. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ETIOPIEN

Resolutionsförslag B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 och B6-0441/2005

Raül Romeva i Rueda, Marios Matsakis och Ana Maria Gomes, chef för det europeiska valobservatörsuppdraget i Etiopien, Jaromír Kohlíček och Bernd Posselt, presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, och Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 07.07.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy