Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Eelmiste istungite hääletuse parandused
 3.Esitatud dokumendid
 4.Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I (arutelu)
 5.Tekstiili- ja rõivatööstus (pärast 2005. aastat) (arutelu)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  
9.1.Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimine * (hääletus)
  
9.2.Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I (hääletus)
  
9.3.ELi ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine, 2. Schengeni acquis' * (hääletus)
  
9.4.EÜ ja Kanada vaheline kokkuleppe seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta ning lennureisijate registreid * (hääletus)
  
9.5.Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes (hääletus)
  
9.6.Balkani tulevik 10 aastat pärast Srebrenicat (hääletus)
  
9.7.Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted ning julgeolek Kaug-Idas (hääletus)
  
9.8.Miinivaba maailm (hääletus)
  
9.9.Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades (hääletus)
  
9.10.Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitleva ühenduse tegevuskava (FLEGT) rakendamine (hääletus)
  
9.11.Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus (hääletus)
  
9.12.Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess ELiga (hääletus)
 10.Hääletuse kohta selgituste andmine
 11.Hääletuse parandused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel (kirjalik deklaratsioon)
 14.Tekstiili- ja rõivatööstus (pärast 2005. aastat) (arutelu jätkamine)
 15.Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades * (arutelu)
 16.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
 17.Eelarve kalender
 18.Hääletused
  
18.1.Zimbabwe (hääletus)
  
18.2.Laste kohtlemine Guatemalas (hääletus)
  
18.3.Inimõigused Etioopias (hääletus)
  
18.4.Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
 19.Hääletuse kohta selgituste andmine
 20.Hääletuse parandused
 21.Teatud dokumente puudutavad otsused
 22.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 23.Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 24.Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava
 25.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (659 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) Hääletustulemused (293 kb) Nimelise hääletuse tulemused (253 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (156 kb) Nimelise hääletuse tulemused (195 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika