Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0212/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0212/2005

Keskustelut :

PV 05/09/2005 - 22

Äänestykset :

PV 06/09/2005 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0313

Pöytäkirja
Maanantai 5. syyskuuta 2005 - Strasbourg

22. Eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönotto ja käyttö ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta [KOM(2004)0477 - C6-0087/2004 - 2004/0156(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Etelka Barsi-Pataky (A6-0212/2005).

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Etelka Barsi-Pataky esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Den Dover (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nikolaos Vakalis PPE-DE-ryhmän puolesta, Norbert Glante PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lydia Schenardi, Erna Hennicot-Schoepges, Erik Meijer, Christine De Veyrac ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.9.2005, kohta 9.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö