Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 8. september 2005 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Ophævelse af parlamentarisk immunitet (opfølgning)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Nordisk dimension (forhandling)
 5.Turisme og udvikling (forhandling)
 6.Sygdomme i udviklingslandene (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) (afstemning)
  7.2.Bæredygtig europæisk turisme (afstemning)
  7.3.Kønsdiskrimination og sundhedssystemerne (afstemning)
  7.4.Europaskolesystemet (afstemning)
  7.5.Turisme og udvikling (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Sygdomme i udviklingslandene (fortsat forhandling)
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  12.1.Hungersnød i Niger
  12.2.Krænkelse af menneskerettighederne i Kina, især vedrørende religionsfrihed
  12.3.De politiske fangers situation i Syrien
 13.Afstemningstid
  13.1.Hungersnød i Niger (afstemning)
  13.2.Krænkelse af menneskerettighederne i Kina, især vedrørende religionsfrihed (afstemning)
  13.3.De politiske fangers situation i Syrien (afstemning)
  13.4.Sygdomme i udviklingslandene (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 16.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 17.Udvalgenes sammensætning
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 20.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 21.Tid og sted for næste møde
 22.Udsættelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (146 kb) Deltagerliste (54 kb)    Afstemning ved navneopråb (1301 kb) 
 
Protokol (106 kb) Deltagerliste (21 kb) Afstemningsresultater (331 kb) Afstemning ved navneopråb (1131 kb) 
 
Protokol (202 kb) Deltagerliste (65 kb) Afstemningsresultater (148 kb) Afstemning ved navneopråb (400 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik