Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 8. september 2005 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamentaarse puutumatuse võtmine (järelmeetmed)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Põhjadimensioon (arutelu)
 5.Turism ja areng (arutelu)
 6.Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Looduskatastroofid (põuad ja üleujutused) (hääletus)
  7.2.Euroopa säästva turismi põhisuunised (hääletus)
  7.3.Sooline diskrimineerimine ja tervishoiusüsteemid (hääletus)
  7.4.Euroopa koolid (hääletus)
  7.5.Turism ja areng (hääletus)
 8.Hääletuse kohta selgituste andmine
 9.Hääletuse parandused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades (arutelu jätkamine)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Nälg Nigeris
  12.2.Inimõiguste rikkumised Hiinas, eelkõige usuvabaduse küsimuses
  12.3.Poliitvangide olukord Süürias
 13.Hääletused
  13.1.Nälg Nigeris (hääletus)
  13.2.Inimõiguste rikkumised Hiinas, eelkõige usuvabaduse küsimuses (hääletus)
  13.3.Poliitvangide olukord Süürias (hääletus)
  13.4.Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades (hääletus)
 14.Hääletuse kohta selgituste andmine
 15.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine
 16.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus
 17.Parlamendi komisjonide koosseis
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 20.Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 21.Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava
 22.Istungi katkestamine
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (145 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1301 kb) 
 
Protokoll (105 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) Hääletustulemused (348 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1131 kb) 
 
Protokoll (198 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (149 kb) Nimelise hääletuse tulemused (399 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika