Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0813(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0174/2005

Esitatud tekstid :

A6-0174/2005

Arutelud :

PV 07/06/2005 - 5

Hääletused :

PV 07/06/2005 - 6.8
PV 27/09/2005 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0348

Protokoll
Teisipäev, 27. september 2005 - Strasbourg

6.7. Üldkasutatavates sidevõrkudes olevate andmete säilitamine kuritegude, sealhulgas terrorismi vastase võitluse eesmärgil (kodukorra artikkel 131) (lõpphääletus)

Raport Iirimaa, Prantsuse Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ja Ühendkuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu raamotsus üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisega seoses töödeldud ja salvestatud või üldkasutatavates sidevõrkudes olevate andmete säilitamise kohta kuritegevuse ja kuritegude, sealhulgas terrorismi tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja selle eest vastutusele võtmiseks (08958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 7)

Algatuse tekst lükati 7.6.2005 (07.06.2005protokoll punkt 6.8) tagasi ning küsimus saadeti tagasi pädevale komisjonile (kodukorra artikkel 52).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0348)

Algatuse teksti tagasilükkamine on seega kinnitatud. Menetlus on lõppenud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika