Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0558/2005

Συζήτηση :

PV 26/10/2005 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2005 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο

12. Κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν πριν από τις εκλογές (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν πριν από τις εκλογές.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Árpád Duka-Zólyomi, Libor Rouček, Tadeusz Zwiefka, Παναγιώτης Μπεγλίτης και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B6-0558/2005

- Hannes Swoboda και Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B6-0559/2005

- Marie Anne Isler Béguin και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B6-0560/2005

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B6-0576/2005

- Eva-Britt Svensson και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν (B6-0577/2005

- Rolandas Pavilionis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B6-0578/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου