Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0558/2005

Συζήτηση :

PV 26/10/2005 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2005 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο

5.4. Κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν πριν από τις εκλογές

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 και B6-0578/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα 1, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0558/2005

(αντικαθιστά τις B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 και B6-0578/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček και Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Rolandas Pavilionis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0411)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου