Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0558/2005

Debaty :

PV 26/10/2005 - 12

Głosowanie :

PV 27/10/2005 - 5.4

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 27 października 2005 r. - Strasburg

5.4. Sytuacja w Azerbejdżanie w przeddzień wyborów

Projekty rezolucji B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 i B6-0578/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0558/2005

(zastępujący B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 i B6-0578/2005):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE,

Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL,

Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0411)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności