Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg

7. Rectificaties stemgedrag

De recitificaties stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage 2 “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Robert Sturdy heeft laten weten niet aan alle stemmingen te hebben deelgenomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid