Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Michael Cashman heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 25.10.2005 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Juridische mededeling - Privacybeleid