Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0561/2005

Debatten :

PV 27/10/2005 - 9.1

Stemmingen :

PV 27/10/2005 - 10.1

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg

9.1. Mensenrechten in de westelijke Sahara

Ontwerpresoluties B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 en B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis en Pedro Guerreiro lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Luis Yañez-Barnuevo García, namens de PSE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Charles Tannock, Iratxe García Pérez en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 27.10.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid