Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0561/2005

Debatter :

PV 27/10/2005 - 9.1

Omröstningar :

PV 27/10/2005 - 10.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2005 - Strasbourg

9.1. Mänskliga rättigheter i Västsahara

Resolutionsförslag B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 och B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis och Pedro Guerreiro presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Charles Tannock, Iratxe García Pérez och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 27.10.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy