Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0561/2005

Keskustelut :

PV 27/10/2005 - 9.1

Äänestykset :

PV 27/10/2005 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2005 - Strasbourg

10.1.  Ihmisoikeudet Länsi-Saharassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 ja B6-0580/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0561/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 ja B6-0574/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta,

Karin Scheele PSE-ryhmän puolesta,

Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta,

Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0414)

(Päätöslauselmaesitys B6-0580/2005 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö