Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0561/2005

Debatter :

PV 27/10/2005 - 9.1

Omröstningar :

PV 27/10/2005 - 10.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2005 - Strasbourg

10.1.  Mänskliga rättigheter i Västsahara (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 och B6-0580/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0561/2005

(ersätter B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 och B6-0574/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen,

Karin Scheele för PSE-gruppen,

Cecilia Malmström för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0414)

(Resolutionsförslag __[A8469]__ bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy