Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg

12. Samenstelling Parlement

Michele Santoro heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 14.11.2005.

Overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 7 van zijn Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat ervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Horst Eckart Alwin Posdorf tot lid van het Parlement, in de plaats van Jürgen Zimmerling, met ingang van 24.10.2005.

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Matthias Groote tot lid van het Parlement, in de plaats van Garrelt Duin, met ingang van 26.10.2005.

De Voorzitter wijst op het bepaalde in artikel 3, lid 5 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid