Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg

12. Zloženie Parlamentu

Michele Santoro podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 14.11.2005.

Parlament v súlade s článkom 4 odsekmi 3 a 7 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie mandátu a informoval o tom dotknutý členský štát.

°
° ° °

Príslušné nemecké úrady oznámili menovanie Horsta Eckarta Alwina Posdorfa za poslanca namiesto Jürgena Zimmerlinga, a to s účinnosťou od 24.10.2005.

Príslušné nemecké úrady oznámili menovanie Matthiasa Grooteho za poslanca namiesto Garrelta Duina, a to s účinnosťou od 26.10.2005.

Predseda pripomenul ustanovenia článku 3 odseku 5 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia