Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο

13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE-DE και Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή DEVE: ο Horst Posdorf;

επιτροπή INTA: ο Syed Kamall·

επιτροπή JURI: ο Syed Kamall δεν είναι πλέον μέλος ·

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: ο Frithjof Schmidt αντί του Pierre Jonckheer;

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης : ο Horst Posdorf.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου