Rodyklė 
Protokolas
PDF 203kWORD 193k
Ketvirtadienis, 2005 m. spalio 27 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Europos ombudsmeno veikla (2004) (diskusijos)
 4.Žmogaus teisės Vakarų Sacharoje (Pirmininkų sueigos sprendimas)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2006 finansiniai metai (balsavimas)
  
5.2.2006 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis) (balsavimas)
  
5.3.2006 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII skirsniai) (balsavimas)
  
5.4.Padėtis Azerbaidžane prieš rinkimus
  
5.5.Patikslintas Barselonos procesas (balsavimas)
  
5.6.Europos ombudsmeno veikla (2004) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo patikslinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
9.1.Žmogaus teisės Vakarų Sacharoje
  
9.2. Uzbekistanas
  
9.3. Tenzin Delek Rinpoché byla
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1. Žmogaus teisės Vakarų Sacharoje (balsavimas)
  
10.2. Uzbekistanas (balsavimas)
  
10.3.Tenzin Delek Rinpoché byla (balsavimas)
 11.Balsavimo patikslinimai
 12.Parlamento sudėtis
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 14.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.05 val.

Kalbėjo: Hans-Gert Pöttering PPE-DE frakcijos vardu, kuris paskelbė Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad žodžius, kad Izraelio valstybė turi būti išbraukta iš pasaulio žemėlapio, ir paprašė, kad šis klausimas būtų įrašytas į kitos sesijos darbotvarkę, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu ir Silvana Koch-Mehrin ALDE frakcijos vardu, kurie pritatė Hans-Gert Pöttering prašymui (Pirmininkas atsakė, kad šis prašymas bus perduotas Pirmininkų sueigai).


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių (KOM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

nuomonė

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką (KOM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

IMCO

nuomonė

ENVI, ITRE

- Komisijos darbinis dokumentas: Pasiūlymas atnaujinti tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (KOM(2004)0498 - C6-0318/2005 - 2004/2099(ACI)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

nuomonė

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2000/24/EB, siekiant įtraukti Maldyvus į šalių, kurioms taikomas šis sprendimas, sąrašą po 2004 m. gruodžio mėn. Indijos vandenyne kilusių cunamių (KOM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

nuomonė

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Saliamono Salų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Saliamono Salų pakrančių vandenyse (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

nuomonė

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, nuo 2005 m. sausio 18 d. iki 2011 m. sausio 17 d. nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, nurodytą Europos ekonominės bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Seišelių krantų, sudarymo (KOM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

nuomonė

DEVE, BUDG

- Pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiantis Direktyvą 77/388/EEB dėl paslaugų teikimo vietos (KOM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

nuomonė

IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 31/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1220 - C6-0323/2005 - 2005/2197(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 39/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1275 - C6-0324/2005 - 2005/2198(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 38/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1274 - C6-0325/2005 - 2005/2196(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio priemones upinių ungurių ištekliams atkurti (KOM(2005)0472 - C6-0326/2005 - 2005/0201(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, tvarkos nustatymo (KOM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (Olavi ALA-NISSILA - FI) (N6-0018/2005 - C6-0337/2005 - 2005/0809(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (Máire GEOGHEGAN-QUINN - IRL) (N6-0019/2005 - C6-0338/2005 - 2005/0810(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (Lars HEIKENSTEN - SV) (N6-0020/2005 - C6-0339/2005 - 2005/0811(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (M. Morten LEVYSOHN - DA) (N6-0021/2005 - C6-0340/2005 - 2005/0812(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (Karel PINXTEN - B) (N6-0022/2005 - C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (M. Juan RAMALLO-MASSANET - ES) (N6-0023/2005 - C6-0342/2005 - 2005/0814(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA - PT) (N6-0024/2005 - C6-0343/2005 - 2005/0815(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Konsultacija dėl vieno Audito rūmų nario paskyrimo (M. Massimo VARI - IT) (N6-0025/2005 - C6-0344/2005 - 2005/0816(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų ir Šveicarijos konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu (KOM(2005)0333 - C6-0345/2005 - 2005/0135(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE


3. Europos ombudsmeno veikla (2004) (diskusijos)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno veiklą 2004 metais [2005/2136(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005).

Kalbėjo Nikiforos Diamandouros (ombudsmenas).

Manolis Mavrommatis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Richard Seeber PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, Luciana Sbarbati ALDE frakcijos vardu, David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio IND/DEM frakcijos vardu, Marcin Libicki UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-Claude Martinez, Andreas Schwab, Alexandra Dobolyi, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Nikiforos Diamandouros.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.6 protokolo 27.10.2005.

(Posėdis buvo sustabdytas 11.25 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.30 val.)


PIRMININKAVO: Arlene McCARTHY
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Hannes Swoboda apie diskusijų biudžeto tema eigą.

4. Žmogaus teisės Vakarų Sacharoje (Pirmininkų sueigos sprendimas)

Pirmininkų sueiga 2005 m. spalio 26 d. posėdyje nusprendė pasiūlyti, kad išimties tvarka diskusijos dėl žmogaus teisių Vakarų Sacharoje, įrašytos į šios popietės darbotvarkę, nebūtų baigtos balsavimu dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos siekiant nepakenkti būsimam ad hoc delegacijos vizitui į šį regioną.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu ir Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu.

Parlamentas atmetė šį pasiūlymą (taigi diskusijos dėl žmogaus teisių Vakarų Sacharoje bus baigtos pasiūlymu dėl rezoliucijos).


5. Balsuoti skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.


5.1. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2006 finansiniai metai (balsavimas)

- Pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos dėl 2006 m. bendrojo biudžeto projekto III skirsnio (Komisija) asignavimų;
- 2006 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto I, II, IV, V, VI, VII ir VIII skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Europos ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas) pakeitimų projektai.

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kai balsuojama dėl pakeitimų projektų dėl neprivalomųjų išlaidų; reikalinga paprasta balsų dauguma, kai balsuojama dėl siūlomų pataisų dėl privalomųjų išlaidų.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 1.)

Priimti pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos pateikiami „Priimtų tekstų“ priede.

Kalbėjo:

Gianni Pittella (pranešėjas) kalbėjo prieš balsavimą paminėdamas tokius techninio pobūdžio patikslinimus:

- 15 06 06 eilutėje „Specialūs kasmetiniai renginiai“: pastabose reikia išbraukti žodžius „naujame Europos muziejuje“,

- 19 03 06 eilutėje „Europos Sąjungos specialūs įgaliotiniai“: pastabose anglų k. pakeisti žodį „envoy“ žodžiu „representative“, kad atitiktų straipsnio pavadinimą,

- 0771 pakeitime (4 paketas): bendra asignavimų mokėjimams suma, kuri turi būti nurodyta 22 02 01 01 eilutėje, privalo būti įrašyta į šią eilutę,

- nepatikslinta suma turi būti vėl įrašyta į eilutes, susijusias su Europos plėtros fondu (EPF), kaip buvo numatyta preliminariame biudžeto projekte. Tai taikoma 21 03 01 – 21 03 15 eilutėms.

Balsavimo metu kalbėjo šie Parlamento nariai:

Catherine Guy-Quint dėl balsavimo dėl 231 ir 779 pakeitimų projektų tvarkos ir Salvador Garriga Polledo dėl pastarojo kalbėtojo pastabų;

Gianni Pittella (pranešėjas) iš pradžių patikslindamas 446 ir 292 pakeitimų turinį, o paskui dėl balsavimo dėl 74 ir 223 pakeitimų tvarkos;

Salvador Garriga Polledo ir Kathalijne Maria Buitenweg dėl paskutinio kalbėtojo pastabų;

Valdis Dombrovskis (pranešėjas) pateikdamas techninius 473 ir 475 pakeitimų, kuriems Parlamentas pritarė, patikslinimus.


5.2. 2006 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2006 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto,
III skirsnis - Komisija [C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gianni Pittella (A6-0309/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0409).


5.3. 2006 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII skirsniai) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2006 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto,
I skirsnis - Europos Parlamentas
II skirsnis - Taryba
IV skirsnis - Teisingumo Teismas
V skirsnis - Auditorių Rūmai
VI skirsnis - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
VII skirsnis - Regionų komitetas
VIII skirsnis (A) - Europos ombudsmenas
VIII skirsnis (B) - Europos duomenų apsaugos kontrolierius [C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Valdis Dombrovskis (A6-0307/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0410).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Valdis Dombrovskis (pranešėjas) prieš balsavimą paminėjo šiuos techninius pakeitimus, kuriuos būtina padaryti:

- 5 dalyje: 7,7 milijonų (vietoj 7,4 milijonų),

- 27 dalies b punkte: įsteigti 46 (21A*, 1 laikiną A*, 19B*, 5C*) etatus vietoj įsteigti 41 (19A*, 1 laikiną A*, 16B*, 5C*) etatą,

- 41 dalyje: 3 398 000 EUR (vietoj 3 400 000 EUR ),

- 17, 23 ir 25 dalyse nurodyta data (2005 m. spalio 17 d.) turi būti pakeista 2005 m. lapkričio 30 d.


5.4. Padėtis Azerbaidžane prieš rinkimus

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 ir B6-0578/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0558/2005

(keičiama B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 ir B6-0578/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda, Libor Rouček ir Panagiotis Beglitis PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu,

Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu,

Eva-Britt Svensson ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu,

Rolandas Pavilionis UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0411).


5.5. Patikslintas Barselonos procesas (balsavimas)

Pranešimas dėl patikslinto Barselonos proceso [2005/2058(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A6-0280/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0412).


5.6. Europos ombudsmeno veikla (2004) (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno veiklą 2004 metais [2005/2136(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0413).


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2006 finansiniai metai:

- Agnes Schierhuber.


7. Balsavimo patikslinimai

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir 2 priede „Balsavimo rezulatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimo sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Robert Sturdy pranešė, kad nebalsavo jokiu klausimu.


(Posėdis sustabdytas 12.55 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Michael Cashman informavo pirmininką, kad jis dalyvavo 2005 10 25 posėdyje, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.


9.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti 2005 10 25 protokolo 2 punkte.)


9.1. Žmogaus teisės Vakarų Sacharoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 ir B6-0580/2005.

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis ir Pedro Guerreiro pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Luis Yañez-Barnuevo García PSE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Charles Tannock, Iratxe García Pérez ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 10 27 protokolo 10.1 punktas.


9.2.  Uzbekistanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 ir B6-0579/2005.

Józef Pinior, Carl Schlyter, Simon Coveney, Ona Juknevičienė, Erik Meijer ir Marcin Libicki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Karin Scheele PSE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 10 27 protokolo 10.2 punktas.


9.3.  Tenzin Delek Rinpoché byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 ir B6-0581/2005.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Elizabeth Lynne, Erik Meijer ir Marcin Libicki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 10 27 protokolo 10.3 punktas.

Kalbėjo Carl Schlyter dėl techninio pobūdžio problemos.


10. Balsuoti skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo I priede.


10.1.  Žmogaus teisės Vakarų Sacharoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 ir B6-0580/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0561/2005

(keičiama B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 ir B6-0574/2005):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu,

Karin Scheele PSE frakcijos vardu,

Cecilia Malmström ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0414).


10.2.  Uzbekistanas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 ir B6-0579/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0563/2005

(keičiama B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 ir B6-0579/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Albert Jan Maat ir Simon Coveney PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Bernadette Bourzai PSE frakcijos vardu,

Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu,

Raimon Obiols i Germà ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu,

Eva-Britt Svensson ir Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu,

Marcin Libicki ir Anna Elzbieta Fotyga UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0415).


10.3. Tenzin Delek Rinpoché byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 ir B6-0581/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0562/2005

(keičiama B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 ir B6-0581/2005),

pateiktas šių Parlamento narių:

Thomas Mann, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu,

Bill Newton Dunn, Dirk Sterckx ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu,

Luisa Morgantini ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,

Marcin Libicki UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0416).


11. Balsavimo patikslinimai

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir 2 priede „Balsavimo rezulatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimo sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


12. Parlamento sudėtis

Michele Santoro raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2005 11 14.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 ir 7 dalimis Parlamentas konstatavo, kad yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

°
° ° °

Kompetentingos Vokietijos valdžios institucijos pranešė apie Horst Eckart Alwin Posdorf, kuris pakeis Jürgen Zimmerling, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2005 10 24.

Kompetentingos Vokietijos valdžios institucijos pranešė apie Matthias Groote, kuris pakeis Garrelt Duin, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2005 10 26.

Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatas.


13. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE ir Verts/ALE frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

į DEVE komitetą: Horst Posdorf;

į INTA komitetą: Syed Kamall;

JURI komitetas: Syed Kamall nėra narys;

į Delegaciją AKR ir EU jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Frithjof Schmidt vietoj Pierre Jonckheer;

į Delegaciją ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis ir Jemenu: Horst Posdorf.


14. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dok. Nr.

Autorius

Parašai

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht ir Bogdan Golik

22

44/2005

Martin Callanan, Charlotte Cederschiöld, Christopher Heaton-Harris ir Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ir Gary Titley

151

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ir Gary Titley

21

47/2005

Jim Allister

9

48/2005

Richard Corbett

48

49/2005

Richard Corbett

26

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta ir Vasco Graça Moura

193

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

65

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn ir Robert Evans

77

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Siwiec, André Brie ir Frédérique Ries

70

54/2005

Den Dover ir Kathy Sinnott

73

55/2005

Den Dover ir Kathy Sinnott

60

56/2005

Alessandra Mussolini

3

57/2005

Alessandra Mussolini

1

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf ir Jaromír Kohlíček

7

60/2005

Marie-Line Reynaud ir Marie-Noëlle Lienemann

32

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert ir Martine Roure

74

62/2005

Elizabeth Lynne, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Anna Záborská

49

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca ir Elspeth Attwooll

30


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

CONT komitetas:

Bendrijų finansinių interesų apsauga: kova su sukčiavimu. 2004 m. metinė ataskaita (2005/2184(INI))
(nuomonė: BUDG, IMCO, REGI, AGRI).

EMPL komitetas:

Restruktūrizavimas ir užimtumas (2005/2188(INI))
(nuomonė: ECON, ITRE, IMCO).

ENVI komitetas:

Gamtos nelaimės (gaisrai ir potvyniai). Aplinkos apsaugos sritis (2005/2192(INI)) .

REGI komitetas:

Gamtos nelaimės (gaisrai ir potvyniai). Regionų raidos sritis (2005/2193(INI)) .

AGRI komitetas:

Gamtos nelaimės (gaisrai ir potvyniai). Žemės ūkio sritis (2005/2195(INI)) .

PECH komitetas:

Diskusijų apie Bendrijos požiūrį į ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo sistemas pradžia (2005/2189(INI))
(nuomonė: ENVI);

Tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų persvarstymas vykdant bendrą žvejybos politiką (Šetlendo zona ir jūrinių plekšnių zona) (2005/2190(INI))
(nuomonė: ENVI).

LIBE komitetas:

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI))
(nuomonė: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM).

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 2 dalis)

JURI komitetas:

Galimas valstybės narės Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimas (2005/2187(INI)) .

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas

LIBE komitetas:

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI))
(nuomonė: AFET, DEVE, EMPL, CULT).

Glaudesnis LIBE, FEMM komitetų bendradarbiavimas.

(Atsižvelgiant į 2005 m. spalio 20 d. Pirmininkų sueigos sprendimą.)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (COM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD))
Glaudesnis LIBE, ECON komitetų bendradarbiavimas.

(Atsižvelgiant į 2005 m. spalio 20 d. Pirmininkų sueigos sprendimą.)

Perdavimas komitetui

REGI komitetas:

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Research, technological development and demonstration activities (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 – 2005/0043(COD)).
Perduota atsakingam komitetui: ITRE.
Nuomonė: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, FEMM.


16. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2005 11 14 iki 2005 11 17.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.20 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino , Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro , Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings , Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga , Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedkvist Petersen , Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves , in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström , Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis , Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini , Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro , dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt , Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel , Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling , Wurtz, Wynn , Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Ali, Anastase, Arabadjiev , Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu , Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu , Corlăţean , Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca , Dumitrescu, Ganţ, Hogea , Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova , Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Nicolae , Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa , Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi , Sofianski, Szabó, Ţîrle, Vigenin, Zgonea

Teisinė informacija - Privatumo politika