Indiċi 
Minuti
PDF 215kWORD 196k
Il-Ħamis, 27 ta' Ottubru 2005 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.L-attivitajiet tal-Medjatur Ewropew (2004) (dibattitu)
 4. Id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent (deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Eżerċizzju 2006 (votazzjoni)
  
5.2.Abbozz tal-baġit generali 2006 (Sezzjoni III) (votazzjoni)
  
5.3.Abbozz tal-baġit ġenerali 2006 (Sezzjonijiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (votazzjoni)
  
5.4.Sitwazzjoni fl-Azerbajġan lejliet l-elezzjonijiet
  
5.5.Reviżjoni tal-proċess ta' Barċellona (votazzjoni)
  
5.6.L-attivitajiet tal-Medjatur Ewropew (2004) (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni
 7.Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  
9.1.Id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent
  
9.2.Użbekistan
  
9.3.Il-każ ta' Tenzin Delek Rinpoché
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1. Id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent(votazzjoni)
  
10.2. Uzbekistan (votazzjoni)
  
10.3. Il-każ ta' Tenzin Delek Rinpoché (votazzjoni)
 11.Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet
 12.Kompożizzjoni tal-Parlament
 13.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 14.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 17.Dati għas-seduti li jmiss
 18.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Ingo FRIEDRICH
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.05.

Tkellmu: Hans-Gert Pöttering f'isem il-grupp PPE-DE, li rrifjutaw il-proposti tal-President Iranjan Mahmoud Ahmadinejad, skond liema l-Istat ta' l-Iżrael irid jitneħħa mill-mappa, u tintalab li l-kwistjoni tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni li jmiss, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, u Silvana Koch-Mehrin f'isem il-grupp ALDE, li rreferew għaż-żewġ talbiet ta' Hans-Gert Pöttering (Il-President wieġeb li din il-kwistjoni se tidher quddiem il-Konferenza tal-Presidenti).


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili (COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)).

irreferut

responsabbli

TRAN

opinjoni

LIBE

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)).

irreferut

responsabbli

IMCO

opinjoni

ENVI, ITRE

- Dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni: Proposta għal Ftehima Interistituzzjonali mill-ġdid dwar il-Baġit u t-titjib tal-proċedura baġitarja (COM(2004)0498 - C6-0318/2005 - 2004/2099(ACI)).

irreferut

responsabbli

BUDG

opinjoni

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a Council decision amending Decision 2000/24/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December 2004 (COM(2005)0460 - C6-0319/2005 - 2005/0195(CNS)).

irreferut

responsabbli

BUDG

opinjoni

AFET

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gżejjer Solomon fuq is-sajd 'il barra mill-kosti tal-Gżejjer Solomon (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)).

irreferut

responsabbli

PECH

opinjoni

DEVE, BUDG

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi, għall-perjodu mit-18 ta' Jannar 2005 sas-17 ta' Jannar 2011, l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar is-sajd fl-ibħra tas-Seychelles (COM(2005)0421 - C6-0321/2005 - 2005/0173(CNS)).

irreferut

responsabbli

PECH

opinjoni

DEVE, BUDG

- Proposta emendata għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 77/388/KEE rigward il-post fejn ikunu provduti s-servizzi (COM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS)).

irreferut

responsabbli

ECON

opinjoni

IMCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 31/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)1220 - C6-0323/2005 - 2005/2197(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 39/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)1275 - C6-0324/2005 - 2005/2198(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 38/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)1274 - C6-0325/2005 - 2005/2196(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a Council regulation establishing measures for the recovery of the stock of European Eel (COM(2005)0472 - C6-0326/2005 - 2005/0201(CNS)).

irreferut

responsabbli

PECH

opinjoni

ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a Council decision on the establishment of a mutual information procedure concerning Member States' measures in the areas of asylum and immigration (COM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)).

irreferut

responsabbli

LIBE

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Olavi ALA-NISSILÄ - FI) (N6-0018/2005 - C6-0337/2005 - 2005/0809(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sinjura Máire GEOGHEGAN-QUINN - IRL) (N6-0019/2005 - C6-0338/2005 - 2005/0810(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Lars HEIKENSTEN - SV) (N6-0020/2005 - C6-0339/2005 - 2005/0811(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Morten LEVYSOHN - DA) (N6-0021/2005 - C6-0340/2005 - 2005/0812(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Karel PINXTEN - B) (N6-0022/2005 - C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Juan RAMALLO-MASSANET - ES) (N6-0023/2005 - C6-0342/2005 - 2005/0814(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA - PT) (N6-0024/2005 - C6-0343/2005 - 2005/0815(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Konsultazzjoni dwar in-nomina ta' għaxar membri tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Massimo VARI - IT) (N6-0025/2005 - C6-0344/2005 - 2005/0816(CNS)).

irreferut

responsabbli

CONT

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ta' ftehim ta' kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunitajiet Ewropej, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera min-naħa l-oħra (COM(2005)0333 - C6-0345/2005 - 2005/0135(CNS)).

irreferut

responsabbli

ITRE


3. L-attivitajiet tal-Medjatur Ewropew (2004) (dibattitu)

Rapport dwar rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Medjatur Ewropew fl-2004 [2005/2136(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

Tkellem Nikiforos Diamandouros (Ombudsman).

Manolis Mavrommatis ippreżenta r-rapport.

Tkellem Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Richard Seeber f'isem il-grupp PPE-DE, Proinsias De Rossa f'isem il-grupp PSE, Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp ALDE, David Hammerstein f'isem il-grupp Verts/ALE, Mario Borghezio f'isem il-grupp IND/DEM, Marcin Libicki f'isem il-grupp UEN, Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, Alexandra Dobolyi, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Nikiforos Diamandouros.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal- Minuti ta' 27.10.2005 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30)


IPPRESIEDA Arlene McCARTHY
Viċi-President

Tkellem Hannes Swoboda dwar it-tmexxija tad-dibattitu baġitarju.

4.  Id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent (deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti)

Fir-riunjoni tagħha tas-26.10.2005, il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tipproponi li, b'mod speċjali għad-dibattitu dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent, imniżżel fl-aġenda ta' wara nofsinhar tal-lum, ma setax jingħalaq b'votazzjoni għal proposta għal riżoluzzjoni sabiex ma jkunx ta' ħsara għad-delegazzjoni magħmula apposta għaż-żjara li jmiss f'dan ir-reġjun.

Tkellmu: Hans-Gert Pöttering f'isem il-grupp PPE-DE, u Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL

Il-Parlament ma aċċettax din il-proposta (id-dibattitu dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent trid għalhekk tingħalaq bi proposta għal riżoluzzjoni).


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


5.1. Eżerċizzju 2006 (votazzjoni)

Abbozz ta' emendi u proposti għal modifiki dwar il-kreditu tas-sezzjoni III ta' l-abbozz dwar il-baġit ġenerali għal 2006 dwar il-Kummissjoni
- Proġett ta' emendi tas-sezzjonijiet I, II, IV, V, VII u VIII tal-proġett dwar il-baġit ġenerali għas-sena 2006 li għandha x'taqsam mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill, mal-Qorti tal-Ġustizzja, mal-Qorti ta' l-Awdituri, mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, mal-Kumitat tar-Regjuni, mal-Medjatur Ewropew u mal-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data

(Maġġoranza kwalifikata mitluba għal emendi għal spejjeż mhux obbligatorji; sempliċi maġġoranza mitluba għal proposti ta' modifiki għal spejjeż obbligatorjia)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 1)

Il-proġetti għal emendi u proposti ta' modifiki li ġew adottati jidhru f'anness fit-« testi adottati ».

Interventi:

Gianni Pittella (rapporteur) tkellem qabel il-votazzjoni biex jagħmel it-tibdiliet ta' kwistjoni teknika li ġejjin:

- fil-linja 15 06 06, "Avvenimenti annwali speċjali", titħassar il-frażi "għal Mużew ta' l-Ewropa" fil-kumment,

- fil-linja 19 03 06 tal-kummenti "Rappreżentanti speċjali ta' l-Unjoni Ewropea", tinbidel, fil-verżjoni Ingliża, il-kelma "envoy" bil-kelma "representative" biex tkun koerenti mat-titlu ta' l-artikolu,

- għall-emenda 0771 (blokk 4), it-total tal-kredti ta' ħlas li jikkorrispondu mal-linja 22 02 01 01 iridu jidhru fuq il-linja,

- It-total pm irid jiġi introdott mill-ġdid fuq il-linji dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FED) biex jerġa' jiġi stabbilit il-proġett ta' qabel tal-baġit. Il-linji kkonċernati huma 21 03 01 sa 21 03 15.

Waqt il-votazzjoni, tkellmu l-membri li ġejjin:

Catherine Guy-Quint dwar il-votazzjoni ta' proġetti għal emendi 231 u 779 u Salvador Garriga Polledo dwar dan l-intervent.

Gianni Pittella (rapporteur), l-ewwel biex ikun preċiż dwar il-kontenut ta' l-emendi 446 u 292, u wara, tkellem dwar il-votazzjoni ta' l-emendi 74 u 223.

Salvador Garriga Polledo u Kathalijne Maria Buitenweg dwar dan l-aħħar intervent.

Valdis Dombrovskis (rapporteur), biex jippreżenta xi korrezzjonijiet tekniċi li dehru fl-emendi 473 u 475, modifiki li ġew approvati mill-Parlament.


5.2. Abbozz tal-baġit generali 2006 (Sezzjoni III) (votazzjoni)

Rapport għal abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006 Sezzjoni III, Kummissjoni [C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Gianni Pittella (A6-0309/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0409)


5.3. Abbozz tal-baġit ġenerali 2006 (Sezzjonijiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (votazzjoni)

Rapport għal abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Sezzjoni I, Parlament Ewropew
Sezzjoni II, Kunsill
Sezzjoni IV, Qorti tal-Ġustizzja
Sezzjoni V, Qorti ta' l-Awdituri
Sezzjoni VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Sezzjoni VII, Kumitat tar-Reġjuni
Sezzjoni VIII (A), Medjatur Ewropew
Sezzjoni VIII (B), Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data [C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Valdis Dombrovskis (A6-0307/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0410)

Tkellmu:

Valdis Dombrovskis (rapporteur), qabel il-votazzjoni, biex juri l-modifiki tekniċi li ġejjin, u li jridu jsiru:

- fil-paragrafu 5: 7,7 miljuni (minflok 7,4 miljuni)

- fil-paragrafu 27b): inħolqu 46 post (21A*, 1 temporanju A*, 19B*, 5C*) minflok inħolqu 41 post (19A*, 1 temporanju A*, 16B*, 5C*)

- fil-paragrafu 41: EUR 3 398 000 (minflok EUR 3 400 000)

- id-data msemmija fil-paragrafi 17, 23 u 25 (is- «17 ta' Ottubru 2005») trid tinbidel għal it-«30 ta' Novembru 2005».


5.4. Sitwazzjoni fl-Azerbajġan lejliet l-elezzjonijiet

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 u B6-0578/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0558/2005

(flokB6-0558/2005, B6-0559/2005, B6-0560/2005, B6-0576/2005, B6-0577/2005 u B6-0578/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček u Panagiotis Beglitis f'isem il-grupp PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck u Sarah Ludford f'isem il-grupp ALDE,

Marie Anne Isler Béguin f'isem il-grupp Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL,

Rolandas Pavilionis f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2005)0411)


5.5. Reviżjoni tal-proċess ta' Barċellona (votazzjoni)

Rapport dwar reviżjoni tal-proċess ta' Barċellona [2005/2058(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0412)


5.6. L-attivitajiet tal-Medjatur Ewropew (2004) (votazzjoni)

Rapport dwar rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Medjatur Ewropew fl-2004 [2005/2136(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0276/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0413)


6. Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Proġett tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea – għas-sena 2006

- Agnes Schierhuber


7. Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet jidhru fil-websajt “Séance en direct” taħt “Votes”/“Results of votes”/“Roll-call votes” u fil-verżjoni stampata ta' l-Anness 2 “Riżultat tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl se tiġi aġġornata regolarment sa massimu ta' ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni kkonċernata.

Wara li tkun għaddiet l-iskadenza ta' ġimagħtejn, il-lista ta' korrezzjonijiet għall-votazzjonijiet tiġi ffinalizzata sabiex tkun tista' tiġi tradotta u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Robert Sturdy għarraf li ma kienx ħa sehem fil-votazzjoni sħiħa.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55;
ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Michael Cashman għarraf li hu kien preżenti għas-seduta tal-25.10.2005 iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.


9. Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 25.10.2005)


9.1. Id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 u B6-0580/2005

Karin Scheele, Raül Romeva i Rueda, Simon Coveney, Marios Matsakis u Pedro Guerreiro ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, Luis Yañez-Barnuevo García f'isem il-grupp PSE, Alyn Smith f'isem il-grupp Verts/ALE, Jaromír Kohlíček f'isem il-grupp GUE/NGL, Charles Tannock, Iratxe García Pérez u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 27.10.2005.


9.2. Użbekistan

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 u B6-0579/2005

Józef Pinior, Carl Schlyter, Simon Coveney, Ona Juknevičienė, Erik Meijer u Marcin Libicki ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-grupp PSE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 27.10.2005.


9.3. Il-każ ta' Tenzin Delek Rinpoché

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 u B6-0581/2005.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Elizabeth Lynne, Erik Meijer u Marcin Libicki ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellem Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 27.10.2005.

Tkellem Carl Schlyter dwar problema ta' ordni teknika.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


10.1.  Id-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent(votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005, B6-0574/2005 u B6-0580/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0561/2005

(flokB6-0561/2005, B6-0566/2005, B6-0568/2005, B6-0571/2005 u B6-0574/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE,

Karin Scheele f'isem il-grupp PSE,

Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE,

Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas u Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2005)0414)

(Il-proposta tar-riżoluzzjoni __[A8469]__ waqgħet.)


10.2.  Uzbekistan (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 u B6-0579/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0563/2005

(flokB6-0563/2005, B6-0564/2005, B6-0569/2005, B6-0572/2005, B6-0573/2005 u B6-0579/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Albert Jan Maat u Simon Coveney f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Bernadette Bourzai f'isem il-grupp PSE,

Ona Juknevičienė f'isem il-grupp ALDE,

Raimon Obiols i Germà u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson u Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL,

Marcin Libicki u Anna Elzbieta Fotyga f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2005)0415)


10.3.  Il-każ ta' Tenzin Delek Rinpoché (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 u B6-0581/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0562/2005

(flokB6-0562/2005, B6-0565/2005, B6-0567/2005, B6-0570/2005, B6-0575/2005 u B6-0581/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Thomas Mann, Bernd Posselt u Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE,

Bill Newton Dunn, Dirk Sterckx u Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE,

Raül Romeva i Rueda u Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE,

Luisa Morgantini u Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL,

Marcin Libicki f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2005)0416)


11. Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet jidhru fil-websajt “Séance en direct” taħt “Votes”/“Results of votes”/“Roll-call votes” u fil-verżjoni stampata ta' l-Anness 2 “Riżultat tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl se tiġi aġġornata regolarment sa massimu ta' ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni kkonċernata.

Wara li tkun għaddiet l-iskadenza ta' ġimagħtejn, il-lista ta' korrezzjonijiet għall-votazzjonijiet tiġi ffinalizzata sabiex tkun tista' tiġi tradotta u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


12. Kompożizzjoni tal-Parlament

Michele Santoro avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 14.11.2005.

Bi qbil ma' l-Artikolu 4, paragrafi 3 u 7 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-post battal u informa lill-Istat Membru kkonċernat.

°
° ° °

L-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Horst Eckart Alwin Posdorf minflok Jürgen Zimmerling bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 24.10.2005.

L-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Matthias Groote minflok Garrelt Duin bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 26.10.2005.

Il-President irtira d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3(5), tar-Regoli ta' Proċedura.


13. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi PPE-DE u Vert/ALE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat DEVE: Horst Posdorf;

Kumitat INTA: Syed Kamall;

Kumitat JURI: Syed Kamall m'għadux membru;

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE: Frithjof Schmidt jieħu post Pierre Jonckheer;

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Istati tal-Golf, inkluż il-Jemen: Horst Posdorf.


14. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Nru tad-Dokument

Awtur

Firem

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht u Bogdan Golik

22

44/2005

Martin Callanan, Charlotte Cederschiöld, Christopher Heaton-Harris u Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert u Gary Titley

151

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert u Gary Titley

21

47/2005

Jim Allister

9

48/2005

Richard Corbett

48

49/2005

Richard Corbett

26

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta u Vasco Graça Moura

193

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

65

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn u Robert Evans

77

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Siwiec, André Brie u Frédérique Ries

70

54/2005

Den Dover u Kathy Sinnott

73

55/2005

Den Dover u Kathy Sinnott

60

56/2005

Alessandra Mussolini

3

57/2005

Alessandra Mussolini

1

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf u Jaromír Kohlíček

7

60/2005

Marie-Line Reynaud u Marie-Noëlle Lienemann

32

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert u Martine Roure

74

62/2005

Elizabeth Lynne, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Anna Záborská

49

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, Paulo Casaca u Elspeth Attwooll

30


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CONT

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Protection des intérêts financiers des Communautés - lutte contre la fraude - Rapport annuel 2004 (2005/2184(INI))
(opinjoni: BUDG, IMCO, REGI, AGRI)

Kumitat EMPL

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Restructurations et emploi (2005/2188(INI))
(opinjoni: ECON, ITRE, IMCO)

Kumitat ENVI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Catastrophes naturelles (incendies et inondations) - aspects environnementaux (2005/2192(INI))

Kumitat REGI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Catastrophes naturelles (incendies et inondations) - aspects du développement régional (2005/2193(INI))

Kumitat AGRI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Catastrophes naturelles (incendies et inondations) - aspects agricoles (2005/2195(INI))

Kumitat PECH

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche (2005/2189(INI))
(opinjoni: ENVI)

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de la politique commune de la pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie) (2005/2190(INI))
(opinjoni: ENVI)

Kumitat LIBE

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI))
(opinjoni: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (artikolu 121, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Une éventuelle infraction au Protocole des privilèges et immunités des Communautés européennes par un Etat membre (2005/2187(INI))

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati

Kumitat LIBE

- Qafas ta' strateġija għal nuqqas ta' diskriminazzjoni u ugwaljanza ta' opportunitajiet għal kulħadd (2005/2191(INI))
(avis: AFET, DEVE, EMPL, CULT)

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati LIBE, FEMM

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l- 20.10.2005)

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni rigward l-għoti ta' ordni flimkien mat-trasferiment ta' fondi (COM(2005)0343 - C6-0246/2005 - 2005/0138(COD))
Kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Kumitati LIBE, ECON

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti ta' l- 20.10.2005)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat REGI

Attivitajiet ta' tfittxija, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
mibgħut lura: ITRE
opinjoni: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, FEMM


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


17. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 14.11.2005 sa 17.11.2005.


18. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino , Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro , Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings , Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga , Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedkvist Petersen , Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves , in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström , Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis , Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini , Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro , dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt , Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel , Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling , Wurtz, Wynn , Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Ali, Anastase, Arabadjiev , Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu , Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu , Corlăţean , Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca , Dumitrescu, Ganţ, Hogea , Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova , Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Nicolae , Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa , Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi , Sofianski, Szabó, Ţîrle, Vigenin, Zgonea

Avviż legali - Politika tal-privatezza