Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2061(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0308/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0308/2005

Συζήτηση :

PV 14/11/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0427

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο

13. Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης [2005/2061(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Poul Nyrup Rasmussen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Jerzy Kułakowski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Carl Lang, μη εγγεγραμμένος.

Ο Mihael Brejc παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Γεώργιος Τούσσας, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat και Vladimír Špidla.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου