Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2061(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0308/2005

Ingivna texter :

A6-0308/2005

Debatter :

PV 14/11/2005 - 13

Omröstningar :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.11

Antagna texter :

P6_TA(2005)0427

Protokoll
Måndagen den 14 november 2005 - Strasbourg

13. Globaliseringens sociala dimension (debatt)

Betänkande om globaliseringens sociala dimension [2005/2061(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) och Poul Nyrup Rasmussen (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Ole Christensen för PSE-gruppen, Jan Jerzy Kułakowski för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, och Carl Lang, grupplös.

Mihael Brejc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat och Vladimír Špidla.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 15.11.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy