Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 november 2005 - Straatsburg

13. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Giovanni Procacci tot lid van het Parlement, in de plaats van Michele Santoro, met ingang van 15.11.2005.

De Voorzitter wijst op het bepaalde in artikel 3, lid 5 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 13, lid 3 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen neemt het Parlement kennis van deze benoeming.

Juridische mededeling - Privacybeleid