Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2003/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0285/2005

Viták :

PV 15/11/2005 - 14

Szavazatok :

PV 17/11/2005 - 4.2

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0435

Jegyzőkönyv
2005. november 15., Kedd - Strasbourg

14. A vegyi anyagokkal foglalkozó európai ügynökség, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (REACH) ***I – A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv módosítása (REACH) ***I (vita)

Jelentés a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről, valamint az ezen anyagokra vonatkozó korlátozásokról (REACH), a vegyi anyagokkal foglalkozó európai ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK irányelv és a (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló) __/__/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Jelentés a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről, valamint az ezen anyagokra vonatkozó korlátozásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelethez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke), Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Lord Bach (a Tanács soros elnöke).

Guido Sacconi előterjeszti a jelentéseket (A6-0315/2005 és A6-0285/2005).

Felszólal: Hiltrud Breyer az előadó által adott ismertetésről.

Felszólal: Christofer Fjellner (az INTA bizottság véleményének előadója), Elisa Ferreira (az ECON bizottság véleményének előadója), Thomas Mann (az EMPL bizottság véleményének előadója), Lena Ek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Hartmut Nassauer (az IMCO bizottság véleményének előadója), Kurt Lechner (a JURI bizottság véleményének előadója) és Hiltrud Breyer (a FEMM bizottság véleményének előadója).

ELNÖKSÉG: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: David Hammerstein Mintz (a PETI bizottság véleményének előadója), Satu Hassi (az ECON bizottság véleményének előadója), Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Werner Langen Satu Hassi felszólalásával kapcsolatban, Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka és Hélène Goudin.

ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ
alelnök

Felszólal: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas és Paul Rübig.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.17-i jegyzőkönyv 4.1. pont és 2005.11.17-i jegyzőkönyv 4.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat