Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2003/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0285/2005

Razprave :

PV 15/11/2005 - 14

Glasovanja :

PV 17/11/2005 - 4.2

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0435

Zapisnik
Torek, 15. november 2005 - Strasbourg

14. REACH ***I - Prilagoditev REACH-u ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... (o obstojnih organskih onesnaževalih) [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Govorili so Günter Verheugen (podpredsednik Komisije), Stavros Dimas (član Komisije) in Lord Bach (predsedujoči Svetu).

Guido Sacconi je predstavil svoji poročili (A6-0315/2005 in A6-0285/2005).

Hiltrud Breyer je govorila o predstavitvi, ki jo je imel poročevalec.

Govorili so Christofer Fjellner (pripravljalec mnenja Odbora INTA), Elisa Ferreira (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Thomas Mann (pripravljalec mnenja Odbora EMPL), Lena Ek (pripravljalka mnenja Odbora ITRE), Hartmut Nassauer (pripravljalec mnenja Odbora IMCO), Kurt Lechner (pripravljalec mnenja Odbora JURI) in Hiltrud Breyer (pripravljalka mnenja Odbora FEMM).

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so David Hammerstein Mintz (pripravljalec mnenja Odbora PETI), Satu Hassi (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DE, Werner Langen o nastopu Satuja Hassija, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Irena Belohorská samostojna poslanka, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka in Hélène Goudin.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredsednik

Govorili so Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas in Paul Rübig

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1 , Zapisnik z dne 17.11.2005 in točka 4.2 , Zapisnik z dne 17.11.2005.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov