Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0093/2005

Ingediende teksten :

O-0093/2005

Debatten :

PV 15/11/2005 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 15 november 2005 - Straatsburg

15. Europese regelgevende agentschappen (debat)

Mondelinge vraag van Jo Leinen en Janusz Lewandowski, namens deCommissie AFCO, aan de Raad (O-0093/2005): Ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen (COM(2005)0059) 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (ter vervanging van de auteur) en Janusz Lewandowski lichten de mondelinge vraag toe.

Lord Bach (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Maria da Assunção Esteves, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Corbett, namens de PSE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach en Louis Michel (lid van de Commissie).

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 01.12.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid