Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Nordisk dimension (indgivelse af beslutningsforslag)
 6.Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning - 2004 (forhandling)
 7.Lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2006 (forhandling)
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Afstemningstid
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Parlamentets sammensætning
 14.Europæisk kemikalieagentur, persistente organiske miljøgifte (Reach, kemikalieagentur og miljøgifte) ***I – Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach)) ***I (forhandling)
 15.Europæiske reguleringsorganer (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.2005, "Udvidelse II" (forhandling)
 18.Information til flypassagerer ***I (forhandling)
 19.Kernekraftværket Bohunice VI * - Nedlukning af kernekraftværker (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (191 kb) Deltagerliste (66 kb)       
 
Protokol (151 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (155 kb) Afstemning ved navneopråb (173 kb) 
 
Protokol (214 kb) Deltagerliste (69 kb) Afstemningsresultater (120 kb) Afstemning ved navneopråb (142 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik