Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 15 november 2005 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Noordelijke dimensie (indiening ontwerpresoluties)
 6.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2004 (debat)
 7.Wetgevings- en werkprogramma 2006 (debat)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Paneuropese openbare semafoondienst te land - Frequentiebanden ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Wijziging Overeenkomst tot oprichting van de EBWO - Financiering werkzaamheden in Mongolië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Visa voor de olympische en/of paralympische winterspelen van 2006 in Turijn ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de EG verplaatsen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Europese aal (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Mogelijke inbreuk op het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.11.Sociale dimensie van de globalisering (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Samenstelling Parlement
 14.Europees Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH)) ***I – Wijziging van richtlijn 67/548/EEG (aanpassing aan Aanpassingen aan REACH) ***I (debat)
 15.Europese regelgevende agentschappen (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.2005, Pakket "Uitbreiding II" (debat)
 18.Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij ***I (debat)
 19.Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije * - Ontmanteling van kerncentrales (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (197 kb) Presentielijst (66 kb)       
 
Notulen (160 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (157 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (174 kb) 
 
Notulen (221 kb) Presentielijst (69 kb) Stemmingsuitslagen (117 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (141 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid