Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 15 listopada 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Nordycki wymiar (składanie projektów rezolucji)
 6.Przedstawienie rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok obrachunkowy 2004 (debata)
 7.Program legislacyjny i program prac na rok 2006
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Głosowanie
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Skład Parlamentu
 14.Europejska Agencja Chemikaliów,substancje trwale zanieczyszczające (REACH) ***I – Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH)) ***I (debata)
 15.Europejskie agencje regulacyjne (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.2005, pakiet "Rozszerzenie II" (debata)
 18.Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości obsługującego przewoźnika ***I (debata)
 19.Elektrownia jądrowa Bohunice V1 na Słowacji* - Wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (debata)
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (192 kb) Lista obecności (66 kb)       
 
Protokół (156 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (156 kb) Głosowanie imienne (127 kb) 
 
Protokół (225 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (126 kb) Głosowanie imienne (153 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności