Kazalo 
Zapisnik
PDF 209kWORD 148k
Torek, 15. november 2005 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 5.Nordijska dimenzija (vložitev predloga resolucije)
 6.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2004 (razprava)
 7.Zakonodajni in delovni program za leto 2006
 8.Sporočilo predsednika
 9.Čas glasovanja
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sestava Parlamenta
 14.REACH ***I - Prilagoditev REACH-u ***I (razprava)
 15.Evropska regulativna agencija (razprava)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.2005, Sveženj "Širitev II" (razprava)
 18.Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (razprava)
 19.Bohunice V1 * - Razgradnja jedrskih elektrarn (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.05.

Govoril je Michael Gahler, ki je omenil stavko strasbourskih taksistov in nasprotoval prepovedi dostopa nemškim taksijem do vhoda Evropskega parlamenta. To prepoved je označil za diskriminatorno (predsednik mu je odgovoril, da parlamentarni organi takšnega ukrepa niso sprejeli in bo vprašanje posredoval v obravnavo pristojnim organom).


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES (KOM(2005)0438 - C6-0293/2005 - 2005/0182(COD)).

posredovano

pristojni

LIBE

mnenje

ITRE, IMCO

- Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) (KOM(2005)0467 - C6-0311/2005 - 2005/0203(COD)).

posredovano

pristojni

CULT

mnenje

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Direktiva o morski strategiji) (KOM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD)).

posredovano

pristojni

ENVI

mnenje

TRAN, PECH

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 55/2005 - Oddelek III - Komisija (SEC(2005)1378 - C6-0347/2005 - 2005/2200(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 57/2005 - Oddelek III - Komisija (SEC(2005)1377 - C6-0348/2005 - 2005/2201(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (Programsko obdobje 2007-2013) (KOM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS)).

posredovano

pristojni

AGRI

mnenje

ENVI, REGI

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi strani, zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (12075/2005 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC)).

posredovano

pristojni

DEVE

mnenje

INTA

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume II - Parts I and II (SEC(2005)1159 - C6-0351/2005 - 2005/2090(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume I - Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 - C6-0352/2005 - 2005/2090(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije (KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)).

posredovano

pristojni

PECH

mnenje

DEVE, BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3690/93 o ustanovitvi sistema Skupnosti, ki določa predpise za osnovne podatke, ki jih morajo vsebovati ribolovna dovoljenja (KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)).

posredovano

pristojni

PECH

mnenje

JURI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (KOM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)).

posredovano

pristojni

ENVI

mnenje

ITRE, JURI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Commission européenne : Comptes annuels définitifs des autres institutions - exercice 2004 - Volume III - Parlement européen (N6-0027/2005 [01] - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog spremembe proračuna št. 7 za proračunsko leto 2005 - Splošni izkaz prihodkov in odhodkov - Oddelek III - Komisija (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)).

posredovano

pristojni

BUDG

mnenje

REGI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Council (N6-0027/2005 [02] - C6-0359/2005 - 2005/2092(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Justice (N6-0027/2005 [03] - C6-0360/2005 - 2005/2093(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] - C6-0361/2005 - 2005/2094(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] - C6-0362/2005 - 2005/2095(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] - C6-0363/2005 - 2005/2096(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] - C6-0364/2005 - 2005/2042(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] - C6-0365/2005 - 2005/2208(DEC)).

posredovano

pristojni

CONT

mnenje

JURI, LIBE


3. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 33/2005 Evropske komisije (C6-0307/2005 - SEC(2005)1187 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 36/2005 Evropske komisije (C6-0316/2005 - SEC(2005)1190 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 37/2005 Evropske komisije (C6-0313/2005 - SEC(2005)1191 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 55/2005 Evropske komisije (C6-0347/2005 - SEC(2005)1378 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril pod pogojem, da se na tristranskem dialogu 26. oktobra 2005 sklene dogovor med obema vejama proračunskega organa.

°
° ° °

Odbor za proračun je preučil predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 57/2005 Evropske komisije (C6-0348/2005 - SEC(2005)1377 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Dostop do humanitarne pomoči v Kašmirju

- Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström in Nicholson of Winterbourne v imenu skupine ALDE o humanitarnih razmerah v Kašmirju (B6-0591/2005),

- Pasqualina Napoletano in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE o Kašmirju: dostop do humanitarne pomoči (B6-0594/2005),

- James Elles, Simon Coveney in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o dostopu do humanitarne pomoči v Kašmirju (B6-0597/2005),

- Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis in Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnih razmerah v Kašmirju (B6-0600/2005),

- Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o dostopu do humanitarne pomoči v Kašmirju (B6-0603/2005),

- Eoin Ryan v imenu skupine UEN o dostopu do humanitarne pomoči v Kašmirju (B6-0607/2005).

II. Filipini (smrtna obsodba evropskega državljana Francisca Larrañage)

- Pasqualina Napoletano in María Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o Filipinih: državljan Evropske unije Francisco Larrañaga obsojen na smrt na Filipinih (B6-0595/2005)

- Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o smrtni obsodbi na Filipinih (B6-0598/2005)

- Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL o smrtni obsodbi španskega državljana Francisca Larrañage na Filipinih (B6-0601/2005)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, o Filipinih (B6-0604/2005)

- Sarah Ludford v imenu skupine ALDE o smrtni obsodbi evropskega državljana na Filipinih (B6-0605/2005).

III. Burma

- Cecilia Malmström in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o Burmi (B6-0592/2005)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock in Marc Tarabella v imenu skupine PSE o človekovih pravicah v Burmi (B6-0593/2005)

- Simon Coveney, Charles Tannock in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o človekovih pravicah v Burmi (B6-0596/2005)

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Burmi (B6-0599/2005)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o Burmi (B6-0602/2005)

- Konrad Szymański v imenu skupine UEN o Burmi (B6-0606/2005).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


5. Nordijska dimenzija (vložitev predloga resolucije)

Razprava je potekala 8.09.2005 (točka 4 , Zapisnik z dne 08.09.2005).

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Diana Wallis in Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE o nordijski dimenziji v luči ministrskega srečanja 21. novembra 2005 (B6-0584/2005),

- Alexander Stubb v imenu skupine PPE-DE o prihodnosti nordijske dimenzije (B6-0586/2005),

- Satu Hassi, Tatjana Ždanoka in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE o nordijski dimenziji v luči ministrskega zasedanja 21. novembra 2005 (B6-0587/2005),

- Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o nordijski dimenziji v luči ministrskega srečanja 21. novembra 2005 (B6-0588/2005),

- Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller in Reino Paasilinna v imenu skupine PSE o prihodnosti nordijske dimenzije (B6-0589/2005),

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas in Anna Elzbieta Fotyga v imenu skupine UEN o severni dimenziji (B6-0590/2005).

Glasovanje: točka 5.3 , Zapisnik z dne 16.11.2005.


6. Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2004 (razprava)

Hubert Weber, predsednik Računskega sodišča, je predstavil letno poročilo svoje institucije.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so José Javier Pomés Ruiz v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Jeffrey Titford v imenu skupine IND/DEM, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn in Hubert Weber.

Razprava se je zaključila.

(Zasedanje, ki se je v pričakovanju predsednika Komisije prekinilo ob 10.05, se je nadaljevalo ob 10.15.)


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

7. Zakonodajni in delovni program za leto 2006

Izjava Komisije: Zakonodajni in delovni program za leto 2006

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Brian Crowley v imenu skupine UEN, in Jean-Claude Martinez samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, ki je na začetku izrazil obžalovanje zaradi majhnega števila prisotnih poslancev v sejni dvorani (predsednik mu je odgovoril, da bo njegovo pripombo posredoval pristojnim organom), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan in José Manuel Barroso.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 14.12.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 12.10 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 12.15.)


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

8. Sporočilo predsednika

Na svoji seji prejšnjega dne je Odbor za proračun sprejel naslednji poročili:

- Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka [COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] (poročevalec: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

in

- Poročilo: Predlogu spremembe proračuna št. 7/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005 (Neurje v Severni Evropi) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] (poročevalec: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

O poročilih se bo na podlagi člena 131 Poslovnika glasovalo 17.11.2005.

°
° ° °

Govorili so Lissy Gröner, ki je zahtevala, da se prekine razstava, ki trenutno poteka v prostorih Parlamenta, saj je po njenem mnenju sramotna za ženske (predsednik ji je odgovoril, da bo njena zahteva posredovana kvestorjem), Geoffrey Van Orden, ki je od Sveta in Komisije zahteval, naj začneta izvajati pritisk na libijske oblasti za osvoboditev bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika, ki so trenutno priprti v Libiji, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki je podprl zahtevo Geoffreyja Van Ordena, in Bernd Posselt o zahtevi Lissy Gröner (predsednik mu je zagotovil, da bodo kvestorji vprašanje obravnavali nepristransko).


9. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.

1. Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES zaradi podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijske in komunikacijske tehnologije v leto 2006 [COM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0417)

2. Javni radijski osebni klic ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti [COM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0418)

3. Skupna ureditev trga za semena * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za semena [COM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0419)

4. Skupna ureditev trga za hmelj * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za hmelj [COM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0420)

5. Skupna ureditev trga za vino * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino [COM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0421)

6. Financiranje dejavnosti prek EBRD v Mongoliji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji [COM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 6)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0422)

7. Vizumi za zimske olimpijske in/ali paraolimpijske igre 2006 ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu [COM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 7)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0423)

8. Sistemi socialne varnosti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 [COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Patrizia Toia (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0424)

9. Akcijski načrt Skupnosti za obnovitev staležev jegulj (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Oblikovanje akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev staležev jegulj [2005/2032(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Albert Jan Maat (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0425)

10. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Možno kršenje države članice Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti [ 2005/2187(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0426)

11. Socialna razsežnost globalizacije (glasovanje)

Poročilo: Socialna razsežnost globalizacije [2005/2061(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0427)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Philip Bushill-Matthews je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Giuseppe Gargani - A6-0316/2005

- Bruno Gollnisch

Poročilo: Mihael Brejc - A6-0308/2005

- Andreas Mölzer, Frank Vanhecke in Mairead McGuinness


11. Popravki glasovanja

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani “Séance en direct”, v Prilogi II “Izidi poimenskih glasovanj”.

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki se je prekinila ob 12.50,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Manuel Medina Ortega je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Bernard Piotr Wojciechowski, ki je podal osebno izjavo glede trditev, ki jih je glede razstave, ki se trenutno odvija v prostorih Evropskega parlamenta, navedla Ana Maria Gomes.


13. Sestava Parlamenta

Pristojni italijanski organi so Evropski parlament obvestili, da je Giovanni Procacci imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Michele Santoro z začetkom veljavnosti dne 15.11.2005.

Predsednik je opozoril na določbe člena 3(5) Poslovnika.

V skladu s členom 13(3) Akta o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta se je Parlament seznanil z imenovanjem.


14. REACH ***I - Prilagoditev REACH-u ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... (o obstojnih organskih onesnaževalih) [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Govorili so Günter Verheugen (podpredsednik Komisije), Stavros Dimas (član Komisije) in Lord Bach (predsedujoči Svetu).

Guido Sacconi je predstavil svoji poročili (A6-0315/2005 in A6-0285/2005).

Hiltrud Breyer je govorila o predstavitvi, ki jo je imel poročevalec.

Govorili so Christofer Fjellner (pripravljalec mnenja Odbora INTA), Elisa Ferreira (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Thomas Mann (pripravljalec mnenja Odbora EMPL), Lena Ek (pripravljalka mnenja Odbora ITRE), Hartmut Nassauer (pripravljalec mnenja Odbora IMCO), Kurt Lechner (pripravljalec mnenja Odbora JURI) in Hiltrud Breyer (pripravljalka mnenja Odbora FEMM).

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so David Hammerstein Mintz (pripravljalec mnenja Odbora PETI), Satu Hassi (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DE, Werner Langen o nastopu Satuja Hassija, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Jonas Sjöstedt v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Irena Belohorská samostojna poslanka, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka in Hélène Goudin.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredsednik

Govorili so Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas in Paul Rübig

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1 , Zapisnik z dne 17.11.2005 in točka 4.2 , Zapisnik z dne 17.11.2005.


15. Evropska regulativna agencija (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki sta ga postavila Jo Leinen in Janusz Lewandowski v imenu Odbora AFCO Svetu (O-0093/2005): Osnutek medinstitucionalnega sporazuma o skupnem okviru za evropske regulativne agencije (KOM(2005)0059 končno) postopek 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (namesto vlagatelja) in Janusz Lewandowski sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Lord Bach (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Maria da Assunção Esteves v imenu skupine PPE-DE, Richard Corbett v imenu skupine PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach in Louis Michel (član Komisije).

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15 , Zapisnik z dne 01.12.2005.


PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsednica

16. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0339/2005).

Govorila sta David Martin in Mairead McGuinness o razvrstitvi vprašanj.

Prvi del

Vprašanje 37 (Manuel Medina Ortega): Obdavčenje letalskega potniškega prometa.

Peter Mandelson (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea in Agnes Schierhuber.

Vprašanje 38 (Sarah Ludford): Varovanje podatkov in podatkovne zbirke EU.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Giorgos Dimitrakopoulos in Bart Staes.

Drugi del

Vprašanje 40 (Bart Staes): Vpliv FLEGT na varstvo socialnih pravic in okolja v državah v razvoju.

Louis Michel (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bart Staes, John Bowis in Agnes Schierhuber.

Vprašanje 41 (Othmar Karas): Razvojno sodelovanje.

Louis Michel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Othmar Karas.

Vprašanje 42 (Marie-Hélène Aubert): Volitve v DR Kongo

Louis Michel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie-Hélène Aubert.

Na vprašanja 43 do 45 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 46 (Sajjad Karim): Večja preglednost in odgovornost pri pogajanjih v STO.

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili David Martin, James Hugh Allister in Paul Rübig.

Vprašanje 47 (Hélène Goudin): Zmanjšanje tarif za tajske kozice.

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanje.

Vprašanje 48 (Ilda Figueiredo): Težave v obutveni industriji.

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Ilda Figueiredo, David Martin in Anne E. Jensen.

Vprašanje 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Napovedi glede restrukturiranja.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 55 (Joachim Wuermeling): Prosto gibanje delavcev.

Vladimír Špidla je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Manfred Weber in Claude Moraes.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki se je prekinila ob 20.15,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredsednik

17. 2005, Sveženj "Širitev II" (razprava)

Izjava Komisije: 2005, Sveženj "Širitev II"

Olli Rehn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.


18. Informiranje potnikov v zračnem prometu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic [COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Govorila sta Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) in Derek Twigg (predsedujoči Svetu)

Christine De Veyrac je predstavila poročilo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Jörg Leichtfried v imenu skupine PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski v imenu skupine IND/DEM, Fernand Le Rachinel samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot in Derek Twigg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1 , Zapisnik z dne 16.11.2005.


19. Bohunice V1 * - Razgradnja jedrskih elektrarn (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o izvajanju Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji [COM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Poročilo: Uporaba finančnih sredstev, namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn [2005/2027(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Rebecca Harms je predstavila poročili (A6-0282/2005 in A6-0279/2005).

Govorili so Ján Hudacký v imenu skupine PPE-DE, Edit Herczog v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Umberto Pirilli v imenu skupine UEN, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec in Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 , Zapisnik z dne 16.11.2005.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 364.133/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.10.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov