Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 november 2005 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1355 - C6-0366/2005 - 2005/2217(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 41/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1356 - C6-0367/2005 - 2005/2218(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 43/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1358 - C6-0368/2005 - 2005/2219(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 44/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1359 - C6-0369/2005 - 2005/2220(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 45/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1360 - C6-0370/2005 - 2005/2221(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 48/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1363 - C6-0371/2005 - 2005/2222(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 49/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1364 - C6-0372/2005 - 2005/2223(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro (COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ECON

- Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake kerncompetenties voor levenslang leren (COM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD)).

verwezen naar

ten principale

CULT

advies

EMPL, ITRE, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten (COM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)).

verwezen naar

ten principale

PECH

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd op grond van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, EMPL, ENVI

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma "Samenwerking" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma "Ideeën" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, EMPL, CULT

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma "Mensen" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, EMPL, CULT, FEMM

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma "Capaciteiten" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, EMPL, CULT

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd op grond van het zevende kaderprogramma (2007-2011) van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks-en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, EMPL, ENVI

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifieke programma tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2011) van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (COM(2005)0445 - C6-0386/2005 - 2005/0190(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ITRE

advies

BUDG, EMPL, ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 42/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1357 - C6-0389/2005 - 2005/2225(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 46/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1361 - C6-0390/2005 - 2005/2226(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 50/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1365 - C6-0391/2005 - 2005/2227(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 47/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1362 - C6-0392/2005 - 2005/2228(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 51/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1366 - C6-0393/2005 - 2005/2229(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 52/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1408 - C6-0394/2005 - 2005/2230(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 53/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1409 - C6-0395/2005 - 2005/2231(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 54/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1410 - C6-0396/2005 - 2005/2232(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 59/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1413 - C6-0397/2005 - 2005/2233(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 60/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)1414 - C6-0398/2005 - 2005/2234(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

Juridische mededeling - Privacybeleid