Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2003/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0315/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0315/2005

Debates :

PV 15/11/2005 - 14

Balsojumi :

PV 17/11/2005 - 4.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0434

Protokols
Ceturtdiena, 2005. gada 17. novembris - Strasbūra

4.1. Eiropas Ķimikāliju aģentūru (REACH) ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. ../... {par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem} [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0434).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0434).

Par balsojumu uzstājās:

- Jan Andersson precizēja, ka viņš nav parakstījies zem groz. Nr. 986-1003;

- Jens-Peter Bonde pieprasīja piecu minūšu pārtraukumu pēc balsošanas par grozījumiem šim ziņojumam;

- Cristina Gutiérrez-Cortines ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 356, bet to neiekļāva;

- Ria Oomen-Ruijten par grozījumiem Nr. 854, 214 un 230, kā arī par 14. tēmas 1. bloku;

- Werner Langen par balsošanu par 1. tēmas 3. un 4. bloku;

- Carl Schlyter pieprasīja, lai sēdes vadītājs apspriežas ar Parlamentu par to, vai ir pieņemams balsot par kompromisa grozījumu Nr. 1039;

- Renate Sommer par grozījumu Nr. 341.

Pirms balsošanas par grozīto Komisijas priekšlikumu:

- Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, un Alessandro Foglietta UEN grupas vārdā par balsojuma par grozījumiem rezultātu.

Pirms balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu:

- Derek Roland Clark, atsaucoties uz Reglamenta 53. panta 1. punktu, pieprasīja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu;

- Stavros Dimas (Komisijas loceklis) darīja zināmu Komisijas nostāju par grozījumiem.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.25. un atsākta plkst. 12. 30.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika