Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0285/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0285/2005

Keskustelut :

PV 15/11/2005 - 14

Äänestykset :

PV 17/11/2005 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0435

Pöytäkirja
Torstai 17. marraskuuta 2005 - Strasbourg

4.2. Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0435)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0435)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö