Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0285/2005

Teksty złożone :

A6-0285/2005

Debaty :

PV 15/11/2005 - 14

Głosowanie :

PV 17/11/2005 - 4.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0435

Protokół
Czwartek, 17 listopada 2005 r. - Strasburg

4.2. Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 67/548/EWG Rady w celu dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania produktów chemicznych, jak również ograniczeń mających zastosowanie do tych substancji [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0435)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0435)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności