Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0285/2005

Ingivna texter :

A6-0285/2005

Debatter :

PV 15/11/2005 - 14

Omröstningar :

PV 17/11/2005 - 4.2

Antagna texter :

P6_TA(2005)0435

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

4.2. Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen (REACH) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0435)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0435)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy