Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2172(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0321/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0321/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2005 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0438

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο

4.6. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (Θύελλα στη Βόρεια Ευρώπη) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα 1, σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0438)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου