Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Guido Sacconi - A6-0315/2005:

- Bairbre de Brún och Richard Seeber

Betänkande Karin Scheele - A6-0304/2005:

- Peter Baco

Betänkande Raül Romeva i Rueda - A6-0292/2005:

- Vittorio Agnoletto

°
° ° °

Talare: Peter Baco yttrade sig om hur omröstningen hade gått till om betänkandet av Karin Scheele (A6-0304/2005) (talmannen svarade att förfarandet hade varit helt i enlighet med arbetsordningen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy