Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. marraskuuta 2005 - Strasbourg

7. Puhemiehen ilmoitus

Belgian välitystuomioistuin on esittänyt tuomioistuimelle asiassa C-305/05 Belgian asianajajakunnan pyynnöstä kysymyksen rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta 4.12.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/97/EY tiettyjen säännösten pätevyydestä (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76).

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Giuseppe Gargani on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle valiokuntansa kannan mahdollisuudesta toimittaa huomioita tuomioistuimelle tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisesti.

Parlamentin puhemies on päättänyt, työjärjestyksen 19 artiklan 4 kohdassa hänelle myönnettyjen valtuuksiensa perusteella ja ilmoitettuaan asiasta puheenjohtajakokoukselle, että tarvittavat huomiot toimitetaan tuomioistuimelle annetussa määräajassa yhteispäätösmenettelyllä hyväksytyn säädöksen pätevyyden vahvistamiseksi asian C-305/05 johdosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö