Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2005. november 17., Csütörtök - Strasbourg

7. Az elnökség közleménye

A C-305/05 számú ügyben a belga választott bíróság, melyhez a belga ügyvédi kamara fordult, egy kérdést tett fel az Európai Bíróságnak a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 91/308/EGK tanácsi irányelvet módosító, 2001. december 4-i 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 344., 2001.12.28., 76. o.) egyes rendelkezéseinek érvényességére vonatkozóan.

Giuseppe Gargani, a JURI bizottság elnöke ismertette a Parlament elnökével bizottsága arra vonatkozó véleményét, hogy a Bíróság alapokmányának 23. cikke értelmében lehetőség van észrevételeket benyújtani a Bíróságnak.

A Parlament elnöke, az Eljárási Szabályzat 19. cikkének (4) bekezdése alapján ráruházott hatáskör alapján és az Elnökök Értekezletének adott tájékoztatását követően, úgy határozott, hogy be fogják nyújtani a szükséges észrevételeket a Bírósághoz a megszabott határidőn belül az együttdöntéssel elfogadott jogi aktus - a C-305/05 számú ügyben kétségbe vont - érvényességének megerősítése céljából.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat