Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 17. november 2005 - Strasbourg

7. Sporočilo predsednika

V primeru C-305/05 je Arbitražno sodišče Belgije na poziv odvetniške zbornice Belgije Sodišču Evropskih skupnosti zastavilo vprašanje glede veljavnosti nekaterih določb Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/97/CE z dne 4. decembra 2001, s katero se spreminja Direktiva Sveta 91/308/EGS o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja (UL L 344, 28.12.2001, str.76).

Predsednik Gargani, predsednik Odbora JURI, je predsedniku Parlamenta posredoval mnenje svojega odbora glede možnosti, da bi ugotovitve odbora posredovali Sodišču Evropskih skupnosti v skladu s členom 23 Statuta Sodišča.

Predsednik Parlamenta je na podlagi svojih prisotojnosti iz člena 19(4) Poslovnika in potem, ko je o tem obvestil konferenco predsednikov, sklenil, da bodo potrebne ugotovitve v postavljenih rokih posredovane Sodiču z namenom potrditve veljavnosti v postoku soodločanja sprejetega akta glede primera C-305/05.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov