Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy