Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2142(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0318/2005

Indgivne tekster :

A6-0318/2005

Forhandlinger :

PV 17/11/2005 - 9

Afstemninger :

PV 17/11/2005 - 12.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0445

Protokol
Torsdag den 17. november 2005 - Strasbourg

9. Udviklingsstrategi for Afrika (forhandling)

Betænkning: En udviklingsstrategi for Afrika [2005/2142(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maria Martens (A6-0318/2005).

Miguel Angel Martínez Martínez tog ordet for at anmode om udsættelse af forhandlingen, jf. forretningsordenens artikel 170, stk. 1.

Maria Martens (ordfører) tog ordet for at modsætte sig denne anmodning.

Formanden konstaterede, at anmodningen om udsættelse ikke var blevet fremsat inden for den frist, der er fastsat i den nævnte bestemmelse, og at ordføreren ikke kunne tilslutte sig forslaget, og han besluttede derfor, at forhandlingen skulle finde sted.

Maria Martens forelagde sin betænkning.

Formanden præciserede, at en eventuel anmodning om udsættelse af afstemningen i henhold til forretningsordenens artikel 170, stk. 4, skulle fremsættes i forbindelse med afstemningen.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Tobias Pflüger (ordfører for udtalelse fra AFET), Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Feleknas Uca for GUE/NGL-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki og Louis Michel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.4 i protokollen af 17.11.2005.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik