Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2142(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0318/2005

Ingivna texter :

A6-0318/2005

Debatter :

PV 17/11/2005 - 9

Omröstningar :

PV 17/11/2005 - 12.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0445

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

9. En utvecklingsstrategi för Afrika (debatt)

Betänkande om en utvecklingsstrategi för Afrika [2005/2142(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maria Martens (A6-0318/2005).

Talare: Miguel Angel Martínez Martínez begärde, på grundval av artikel 170.1 i arbetsordningen, att debatten skulle skjutas upp.

Talare: Maria Martens (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Talmannen konstaterade att begäran om att debatten skulle skjutas upp inte hade ingivits inom den tidsfrist som anges i ovannämnda artikel och att föredraganden motsatte sig denna begäran. Talmannen beslutade således att debatten skulle äga rum.

Maria Martens redogjorde för sitt betänkande.

Talmannen klargjorde att en eventuell begäran om uppskjutande av omröstningen måste inges i enlighet med artikel 170.4 i arbetsordningen i samband med omröstningen.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Tobias Pflüger (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 17.11.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy