Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 15.11.2005).


11.1. Tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (debatt)

Resolutionsförslag B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 och B6-0607/2005

Elizabeth Lynne, Catherine Stihler, James Elles, Jaromír Kohlíček, Raül Romeva i Rueda och Marcin Libicki presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, Simon Coveney och Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 17.11.2005


11.2. Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larrañaga) (debatt)

Resolutionsförslag B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 och B6-0605/2005

Antolín Sánchez Presedo, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erik Meijer och Raül Romeva i Rueda presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Marcin Libicki och Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 17.11.2005


11.3. Burma/Myanmar (debatt)

Resolutionsförslag B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 och B6-0606/2005

Marios Matsakis, Marc Tarabella, Simon Coveney, Erik Meijer och Alyn Smith presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Ioannis Varvitsiotis för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Danuta Hübner (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 17.11.2005

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy