Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0595/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/11/2005 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 17. november 2005 - Strasbourg

12.2.  Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ja B6-0605/2005

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0595/2005

(asendades B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ja B6-0605/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni PPE-DE nimel,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Marc Tarabella fraktsiooni PSE nimel,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0443)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika